[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hulladékbevallás 2015. OKIR, EHIR, ÁNYK, határidő: március 1./ TERMÉKDÍJ 2015. - Változások, bevallás, ellenőrzés - az alpoktól!Kérjük, amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni és szeretné lemondani a hírlevelet, akkor kattintson ide, és küldje el.

Februári HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI és TERMÉKDÍJ konferenciáinkra február 5-ig 30% kedvezménnyel lehet jelentkezni!

2015. február 09. - Új HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI kötelezettségek 2015-ben – változások, nyilvántartás, adatszolgáltatás, bevallás
2015. február 11. - Környezetvédelmi TERMÉKDÍJ 2015.


ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖTELEZETTSÉGEK 2015-BEN
VÁLTOZÁSOK, NYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS, BEVALLÁS

Hulladékgazdálkodási konferenciánk  résztvevői megismerhetik a 2015-től érvényes új hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeket és felkészülhetnek a március 1-jei első adatszolgáltatásra, amelyet már az új előírások alapján kell teljesíteniük. Az előadáson teljes körű ismereteket, gyakorlati tippeket kapnak megváltozott hulladékhoz kapcsolódó kötelezettségeik teljesítéséhez, kiemelt hangsúllyal a megváltozó kötelező dokumentációt és adatszolgáltatást illetően.

2014-es év vége és a 2015-ös év kezdete számos hulladékgazdálkodással kapcsolatos változást jelent a cégek, intézmények életében:

- Január 1-jén új kományrendelet lépett hatályba (309/2014. Kományrendelet) amely újraszabályozza a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket. Változik a bevallás tartalma és benyújtásának módja is.
- Megszűnik a papíralapú és a KvAdatszolg programmal történő adatszolgáltatás lehetősége, csak elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehet adatszolgáltatást teljesíteni.
- Január 1-jén elindult a továbbfejlesztett Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR). Az OKIR indulása számos további kapcsolódó jogszabályt módosít.
- Átalakul a hatósági felügyelet rendszere is: 2014. december 31-ével megszűnik az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség). Feladatait az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség veszi át.

A fenti lista csak néhány elem a friss változásokból változások érintik a hulladékot termelő, gyűjtő és kezelő gazdasági szervezeteket éppúgy, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat és a gyártói felelősség körébe tartozó termékek előállítóit és forgalmazóit.

Tervezett program:
9.00-12.00 Változások a hulladékgazdálkodási előírásokban –Dr. Farkas Hilda, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége; Ügyvezető Igazgató
2015. januárjától számos új Hulladékgazdálkodást érintő rendelet kerül módosításra. Ismerje meg a változásokat!
Előadónk részletesen ismerteti a 2015 során életbe lépő változásokat, valamint tájékoztat a 2014 során életbe lépett változásokra és konzultáció keretében választ ad a résztvevők kérdéseire.
2013. január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amelynek végrehajtásához 44 végrehajtási rendelet megjelenése szükséges. Hol tartunk ma ezeknek a rendeleteknek a megjelenésével? Milyen rendeletek jelentek meg 2014-ben és milyen rendeletek jelennek meg 2015-be

13.00-14.45   Hulladék adatszolgáltatás, nyilvántartás, bevallás - változás, jogszabály, gyakorlat – Pintér-Fekete Katalin, VM Hulladékgazdálkodási Főosztály; főtanácsos
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése – a 440/2012. (XII 29. ) Korm. rendelet tervezett változásai
A 2014. évre vonatkozó éves hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatást várhatóan az új Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszeren (EHIR) keresztül kell teljesíteni. A hulladéktermelők, -gyűjtők, hulladékkereskedők és kezelők továbbra is a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe teljesítik adatszolgáltatásukat, amely HIR az új EHIR fő modulja lesz. Ez azt is jelenti, hogy már a 2014-re vonatkozó adatszolgáltatás vonatkozásában változik az adatgyűjtés módja, az adat validálás folyamata, a becslési módszertan is. 2015. elejétől előreláthatóan kizárólag ügyfélkapun keresztül, Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal lehet majd adatszolgáltatást beküldeni.

15.00-16.00        Hulladék adatszolgáltatások az ÁNYK-val  –  Tagányi Anikó, egyéni szakértő
* Az ÁNYK-ról röviden (telepítés, programfelület, tulajdonságok) * Az elektronikus adatszolgáltatások teljesítése az ÁNYK-n keresztül
* Az elektronikus adatszolgáltatások beadásának és feldolgozásának menete (folyamatábra) * Adatfeldolgozás ÁNYK-val (kézi adatbevitel, módosítás, ellenőrzés, mentés, nyomtatás, törlés)
* XML állomány kezelése, egyedi és csoportos import * Nyomtatványok beküldése az Ügyfélkapun keresztül * Archiválás * Tippek, tanácsok

Időpont: 2015. 02. 09. (hétfő)   9:00 16:00

*Kedvezményes ár: 40% kedvezménnyel, ha egy cégtől többen jelentkeznek, vagy

30% kedvezménnyel 17.430 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 5-ig beérkezik hozzánk.

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2015.
VÁLTOZÁSOK, I. NEGYEDÉVES BEVALLÁS, GYAKORLAT, ELLENŐRZÉS – akár kezdőknek is!

 

A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás évről évre sok fejtörést okoz a vállalkozásoknak, hiszen a bonyolult és sűrűn változó szabályrendszer, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok komoly kihívást jelentenek a mindennapi munka során. Sok a változás, amelyhez igazodni kell, meg kell felelni a szerteágazó szabályozásnak. A NAV nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata.

Jöjjön el előadásunkra, és ismerje meg a 2015-ös változásokat, a bevallások gyakorlatát, az adatszolgáltatással, nyilvántartással, nyomtatványkitöltésekkel és az ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalókat is!

A kötelezettségek és a feladatok ismerete mellett nélkülözhetetlen az átgondolt, biztos alapokon nyugvó belső nyilvántartások kialakítása, amelyből megállapítható és alátámasztható a negyedéves termékdíj-fizetési kötelezettség.

2014-ben több alkalommal és 2015 januárjától is több ponton, jelentős mértékben módosult a termékdíjas szabályozás. Az átfogó jellegű változások sok helyen érintik és jellemzően pozitív irányba mozdítják el a termékdíjas szabályozás egyes területeit. Sok fontos értelmező rendelkezés és eljárási szabály is pontosításra került, emellett új fogalmak és intézmények is megjelentek a módosításban.

Konferenciánkon a 2015-ös változásokat az adóhatóság, az adószakértő és a termékdíj-szakértő szemével is bemutatjuk.
Szakértő előadóink segítségével választ kaphat a felmerült problémáira, kérdéseire.

Tervezett program: 

9.00-12.00   Fekete Balázs - GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., vezető szakértő
* Termékdíjas áttekintés az alapoktól a változásig * A termékdíjas szabályozás változásai 2015. január 1-től * Új termékdíjköteles termékáramok * Kereskedelmi csomagolás kivezetése
* Termékdíj-tételek változása * Külföldről behozott csomagolással kapcsolatos változások * Átvállalási lehetőségek bővülése * Termékdíj-kötelezettségek bemutatása
* Termékdíj-szabályzat készítésének lehetősége * Termékdíjköteles termékek jelentős bővülése, új termékkörök
* Fénymásoló papírok, írólapok, valamint nyomtatásra, grafikai célra használt papírtermékek, jegyzetfüzeteket, dossziék termékdíj szabályai2015-től
* Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, szépség- vagy testápoló készítmények termékdíj szabályai 2015-től
* Egyes műanyag áruk a termékdíj szabályozásban 2015-től * Csomagolószer, kereskedelmi csomagolószer, kereskedelmi csomagolás szabályai * Elektromos, elektronikai termékkör bővülése 2015-től
* Termékdíjat érintő ügyféli kötelezettségek változása * Újrahasználható csomagolószer, illetve raklap szabályai és nyilvántartása, belföldi és külföldi ügyletek
* Bérleti rendszer az újrahasználható csomagolószereknél * A kötelezettségek alóli könnyítések és kivételek, nyilatkozatadás, átvállalás és visszaigénylés szabályai
* Kibocsátás vs. készletre történő felvétel szabályai * Termékdíj-átalány szabályainak változása * Gyakorlati példák

13.00-14.30   Kneitner Lea - Tilea Tanácsadó Kft., Igazságügyi és okleveles adószakértő
* 2015-ös új szabályok kihatása az adóellenőrzésekre * 2015-ös új környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szabályok átvezetése a könyvelési, számlázási rendszeren
* 2015-ös új környezetvédelmi termékdíj szabályok és az EKAER rendszer összefüggései
* Kezdő és működő cégek környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos teendői, pótlások elvégzése költségkímélően
* Könyvelésbe, adózásba való beintegrálása a környezetvédelmi termékdíjnak visszamenőlegesen
* Környezetvédelmi termékdíj mentesség dokumentálása, a mentesség megszűnésének kezelése
* Áfa adóraktár és a termékdíj raktár kezelése, hogyan néz ki a gyakorlatban? Miért éri meg?
* Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóoptimalizálási lehetőségek, döntési helyzetek, döntési alternatívák – 2015-ös szabályokra is tekintettel
* Adókockázat becslése a termékdíj kapcsán és az összefüggései más adónemekkel (áfa, társasági adó stb.)

14.45-17.00   Debreczeni László – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
* 2015-re érvényes díjtételek * Ügyletek, bizonylatok, kódok rendszere * Bejelentés, bevallás, önellenőrzés szabályai * 15TKORNY és 15KTBEV nyomtatványok
* Átvállalási szerződésre vonatkozó szabályok 2014 július 1-ig és azt követően * Termékdíj raktár engedélyezése * Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok
* A számlán feltüntetés és a betárolás kapcsolata * Bizonylatolás a termékdíj raktárban * Nyilvántartás, bizonylatolás, adminisztráció
* 15TRAKT nyomtatvány a termékdíj raktár üzemeltetési engedély kérelmezéséről * 15KTRAKT nyomtatványon történő adatszolgáltatás a termékdíj raktári műveletekről
* Ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések * Mit néz az adóellenőr a környezetvédelmi termékdíj ellenőrzéseken? * Hogyan készüljünk fel a környezetvédelmi termékdíj ellenőrzésekre?
* Konkrét jogesetek a környezetvédelmi termékdíj ellenőrzésekre, felhívva a figyelmet az ellenőrzések, nyilvántartások buktatóira

Időpont: 2015. 02. 11. (szerda)  9:0017:00

*Kedvezményes ár: 40% kedvezménnyel 14.940 + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek, vagy

30% kedvezménnyel 17.430 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 5-ig beérkezik hozzánk.

_______________________________________________________________________________________________

RENDEZVÉNYNAPTÁR

 

TÁMOGATÓINK:

E-termékdíj.hu Kft.

PPOS – Privacy Policy Online Services

DMSone

Marketing112

NIER Fine Wines

First Businesspost Kft.

DoqSys Kft.

Hulladekuzlet.hu

GS1 Magyarország Kft.

Projektorok bérlése

WebShop-Experts Kft.

BCC-Hungary

 

Az Ön e-mail címéről a Céginfo céginformációs adatbázis címlistájából szereztünk tudomást. Ezen címlista céges e-mail címeket tartalmaz, így Önt sem mint magánszemélyt kívánjuk megkeresni.   

 

 

Kérjük, amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni és szeretné lemondani a hírlevelet, akkor kattintson ide, és küldje el.