[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hosszú fizetési határidők?Az Ön pénzét is mások használják?

Az Ön vállalkozásában mindig előre fizetnek, illetve a partnerei pontosan betartják a fizetési határidőket? 

Gondolom nem így van.
A hosszú fizetési határidők és fizetési késedelmek hazánkban sajnos már megszokottá váltak.
Csak bajt hoznak Önnek, elvonják figyelmét a saját gazdálkodásától, akadályozzák sikerességét.
Szorongatják a számlák, amelyeket nehezen tud csak kiegyenlíteni?
A megbízóját ez mennyire szokta érdekelni?
Ne hagyja, hogy mások használják pénzét!
Vagy szerencsére ezek már nem napi gondok, de szeretne és tudna is fejlődni?
Lehet, hogy el sem tudja képzelni, mennyi pénzhez tudom hozzá juttatni.
Talán olyan nagyságú munkákat vállalhatna el, amelyekre most nem is gondolhat!
Terjeszkedne külföldön, de a forráshiány miatt nehezen halad a piac építésében?
Van megoldás!!
Segítségemmel megoldhatja problémáit!


Tevékenységfinanszírozás,
projektfinanszírozás,
pályázatfinanszírozás!!

Keressen elérhetőségeimen!
 
Kiss József
06206696150
kissj@xxxxxxx

                         


Ez az üzenet kizárólag a info@xxxxxxxxx címzettnek (cégnek) szól, a bennük foglalt információk bizalmasak és/vagy személyre szólóak. Jogosulatlan személyek nem olvashatják, továbbíthatják, nem dolgozhatják fel, illetve nem érezhetik magukat megszólítva. Amennyiben ezt az üzenetet tévesen kapta meg, kérjük, semmisítse meg annak tartalmát (beleértve az esetleges melléklete(ke)t is)! Az e-mail címet munkatársaink gy?jtötték az interneten. A cím felépí­tése alapján ítélve, nagy valószín?séggel nem természetes személyhez köt?dik. Jelen levél a hatályos jogszabályoknak megfelel. A többször módosított 2001. évi CVIII. törvény és hozzá a Nemzeti Hírközlési Hatóság, valamint az Adatvédelmi Biztos Hivatala által közreadott állásfoglalások szerint megengedett.

Lei­ratkozáshoz kattintson ide: Unsubscribe

powered by phpList 3.0.6, © phpList ltd