[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fiatal Vezetők Képzési Programja // Debrecen-Győr-Budapest // PÁLYÁZATI FELHÍVÁS // Vezetőképzés // "AZ ÉV KÉPZÉSI PROGRAMJA"a Cég/Szervezet Vezetője

részére

 

Kedves Cégvezető! / Kedves Szervezet Vezető!Engedje meg, hogy meghívjam fiatal vezető, frissen kinevezett vezető, illetve vezetői utánpótlásként szóba jövő munkatársait fiatal vezetőknek szóló képzési programunkra, amelyet pályázat formában hirdetünk meg budapesti, debreceni és győri helyszíneken, választás szerint.

 

A képzési program teljes címe:

 

"Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás,

illetve a frissen kinevezett vezetők

kompetencia-fejlesztése

a versenyképesség javítására,

a cégszempontból kritikus, stratégiai képességek fejlesztésével"Ô

 

Immár 5 éve indítjuk fiatal vezetőknek szóló képzési programunkat, amit eddig közel négyszázan végeztek el.

 

Az Európai Üzleti Iskola a cégek üzleti iskolája. Az Európai Vezetőképző Akadémiával közösen elsősorban a fiatal vezetők képzésére specializálódtunk.

 

Az elmúlt öt évben a cégek és különböző szervezetek közül legtöbben ezt a képzési programunkat választották. Ezért a programot 2015-re  „Az Év Képzési Programja” -ként „Az Év Képzési Programja” kedvezménnyel ajánljuk az Önök figyelmébe, ezzel járulva hozzá a gazdasági és az üzleti élet kihívásainak történő megfeleléshez, és a gazdasági és az üzleti élet pozitív irányú változásaihoz. Ezzel minden cég és szervezet számára megfizethetővé vált egy kiforrott, fiatal vezetőknek szóló képzési program.

 

A programot most először hirdetjük meg kihelyezett formában Budapesten kívül Debrecenben és Győrben is.

 

Mit tartalmaz a fiatal vezetőknek szóló képzési program? A program horizontális és vertikális síkon bővíti és rendszerezi a résztvevők eddigi tudásanyagát és megszerzett tapasztalatait.

 

Horizontális síkon a vezetői látókör szélesítése történik (pl. mitől sikeres egy vállalat, mitől működik sikeresen egy vállalat, mi a korszellem és az hogyan hat vissza a vállalati gondolkodásra és a vállalat lehetőségeire, vezetői gondolkodásfejlesztés, stb.).

Vertikális síkon vezetői készségfejlesztés folyik (vezetői- és vezetési technikák, munkatársak motiválása, a változások fogadásának és kezelésének lehetőségei, cég- és önmenedzselés, önszervezés és időgazdálkodás, prezentációs készség és kommunikációs készségek fejlesztése, stb.)

 

A program ereje a rendszerben (és a rendszerezettségben) van.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

A program részletes ismertetője:

 

A program négy részre osztható:

- (1) tréningek (készségfejlesztés)

- (2) előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés)

- (3) elméleti tananyag (vizsgatárgyak)

- (4) a záró dolgozat, amelynek témája, rendszerszemléletben foglalja össze a tanultakat (tréningek, előadások, elméleti tananyag) a hallgatót delegáló cég szempontjából.

 

Részletesen:

 

(1) Tréningek:

- „Vezetői és vezetési technikák” (2 egész napos tréning)

- „Munkatársak motiválása” (2 egész napos tréning)

- „Változások menedzselése” (1 egész napos tréning)

- „Önszervezés és időgazdálkodás” (1 egész napos tréning)

- „Értékesítési és piac ismeretek” (1 egész napos tréning)

- „Cég- és önmenedzselés” (1 egész napos tréning)

+

- Kommunikációs készségfejlesztés: „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztés” (2 egész napos tréning)

 

(2) Előadások:

- „A vállalati /cég/ működés sikertényezői”

- „A személyes, vezetői sikertényezők”

- „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”

- „Cégünk, termékeink, szolgáltatásaink és személyes hírnevünk menedzselése”

 

(3) Elméleti tananyag (vizsgatárgyak):

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció és prezentációs technika

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

(4) Záró dolgozat:

Elkészítése a tanultak alapján történik, minden résztvevő számára azonos témában és azonos címmel: "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek".

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Összefoglalva:

 

A program időtartama:

- Normál ütemben: 96 óra, 12 képzési nap, 2015. április 13. és 2015. június 25. között munkanapokon.

 

[ Debrecenben: (Oktatási napok: 2015. Április 17, 23, 24, Május 4, 5, 14, 15, 21, 22, 28, 29,  és Június 5.

                          Vizsganap: 2015. Június 26.)

Győrben: (Oktatási napok: 2015. Április 13, 20, 21, 27, 28, Május 11, 12, 18, 19, 26, 27 és Június 1.

                          Vizsganap: 2015. Június 22.

Budapesten: (Oktatási napok: 2015. április 13. – 2015. június 26. között 12 oktatási nap munkanapokon + vizsganap,

                                   ami a jelentkezők számtól függően kerül meghatározásra.)]

 

A résztvevők köre: Fiatal vezetők, frissen kinevezett vezetők, vezetői utánpótlás, illetve gyakorló vezetők, akik rendszerszemléletben szeretnék felfrissíteni vagy bővíteni vezetői ismereteiket és tudásukat.

 

Jelentkezési határidő: 2015. március 27. (péntek)

 

Az eredeti pályázati kiírás megtekinthető itt: http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#menu-item

 

Jelentkezni lehet:


Válasz e-mail-ben, a mellékelt pályázati kiírás 14. pontjának kitöltés utáni visszaküldésével (ez a legegyszerűbb).

 

Online: http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes

 

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beszkennelt visszaküldésével.

 

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

A programot - előbbieken túl – a részletes pályázati kiírással is ajánljuk.

 

A pályázati kiírást és a pályázati jelentkezési lapot mellékeljük, a részvételi díjból 2015. március 27-ig történő jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk.

 

Információs telefonszám: 06(1)488-0247

 

 

Örülnénk - és megtiszteltetésnek vennénk -, ha az Önök fiatal vezető, frissen kinevezett vezető, illetve vezetői utánpótlásként szóba jövő munkatársait a 2015. április 13-án induló, fiatal vezetőknek szóló képzési programunk résztvevői között köszönthetnénk.

 

A képzési programra tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Vaszari András

tanfolyamvezető

Európai Vezetőképző Akadémia

Európai Üzleti Iskola

Tel.: 06(1)3360-834

Fax: 06(1)3360-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Melléklet: Jelentkezési felhívás (PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, „Az Év Képzési Programja” kedvezménnyel)

 

 

 

 

 

„Az Év Képzési Programja”

 

 

 

Pályázati Felhívás  -  Jelentkezési Lap

 

 

 

1.) A program címe:

 

V e z e t ő k é p z é s

"Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás,

illetve a frissen kinevezett vezetők

kompetencia-fejlesztése

a versenyképesség javítására,

a cégszempontból kritikus, stratégiai képességek fejlesztésével"Ô

(komplex képzési program)

 

 

2.) A program szervezői és jogtulajdonosai:

 

Európai Vezetőképző Akadémia

és

Európai Üzleti Iskola

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel:  06(1)33-60-834          

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.europaiuzletiiskola.hu

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

Akkreditációs lajstromszám: AL  1495

 

3.) A képzési program célja:

 

A képzési programmal az a célunk, hogy a 80 fő (fiatal, frissen kinevezett, illetve leendő vezető) számára magas színvonalú, komplex vezetői készségfejlesztést biztosítsunk.

 

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők sokkal hatékonyabban, eredményesebben és innovatív módon lesznek képesek munkájukat végezni. A programon történő részvétellel a hallgatók valamennyi - a vezetői és a cégsiker szempontjából -, releváns kompetenciája fejlődik. 

 

4.) A pályázati jelentkezés beküldésének határideje:

 

2015. március 27. (péntek)

 

 

5.) A jelentkezés beküldésének lehetséges módjai:

 

Legegyszerűbben online:

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/fiatal-vezetok-kepzese.php#jelentkezes

 

Továbbá:

 

Elektronikusan, válasz e-mailben: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap visszaküldésével.

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

 

6.) Részvételi korhatár:

 

38 év (A korhatár alól indokolt esetben felmentés adható. Például a frissen kinevezett vezetők esetében korhatár-független a részvétel lehetősége, illetve csoportos jelentkezés vagy céghez kihelyezett képzés esetén, amikor lényeges, hogy a szervezet vezetői egységes vezetői ismeretekkel rendelkezzenek. További egyedi esetek előzetes megbeszélés tárgyát képezik.)

 

 

7.) A program tartalma röviden:

 

A program négy részre osztható:

 

- (1) tréningek (készségfejlesztés)

- (2) előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés)

- (3) elméleti tananyag (vizsgatárgyak)

- (4) a záró dolgozat, amelynek témája, rendszerszemléletben foglalja össze a  tanultakat (tréningek, előadások, elméleti tananyag) a hallgatót delegáló cég szempontjából.

 

 

8.) A program részletesen:

 

(1) Tréningek (készségfejlesztés):

 

 

- „Vezetői és vezetési technikák” (2 egész napos tréning)

- „Munkatársak motiválása” (2 egész napos tréning)

- „Változások menedzselése” (1 egész napos tréning)

- „Önszervezés és időgazdálkodás” (1 egész napos tréning)

- „Értékesítési és piac ismeretek” (1 egész napos tréning)

- „Cég- és önmenedzselés” (1 egész napos tréning)

+

- Kommunikációs készségfejlesztés: „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztés” (2 egész napos tréning)

 

(2) Előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés):

 

- „A vállalati /cég/ működés sikertényezői”

- „A személyes, vezetői sikertényezők”

- „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”

- „Cégünk, termékeink, szolgáltatásaink és személyes hírnevünk menedzselése”

 

(3) Elméleti tananyag (vizsgatárgyak):

 

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció és prezentációs technika

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

(4) Záró dolgozat:

 

Elkészítése a tanultak alapján történik, minden résztvevő számára azonos témában és azonos címmel: "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek".

 

(5) Vizsga + záró dolgozat védés

 

 

9.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.

 

       Megnevezése: Vezetőképzés

       00340021 Gazdasági és igazgatási képesítések

       A képzési program óraszáma: 96 óra

 

 

10.) A képzési program időtartama és oktatási napjai (választás szerint):

 

Debrecenben: (2015. Április 17, 23, 24, Május 4, 5, 14, 15, 21, 22, 28, 29,  és Június 5.

                          Vizsganap: 2015. Június 26.)

Győrben: (2015. Április 13, 20, 21, 27, 28, Május 11, 12, 18, 19, 26, 27 és Június 1.

                          Vizsganap: 2015. Június 22.

Budapesten: (2015. április 13. – 2015. június 26. között 12 munkanap,

                                   ami a jelentkezők számtól függően kerül meghatározásra.)

 

 

Becsatlakozás aktuálisan futó képzési programba:

96 óra, időpontok megbeszélés szerint (Jelentkezni lehet: bármikor.)

 

Céghez / szervezethez kihelyezett formában:

96 óra, időpontok megbeszélés szerint   

 

 

11.) A program lebonyolítása:

 

Normál ütemben: A programban történő részvétel átlagosan 3 hetente egyszer 1 vagy 2 napos elfoglaltság.

 

Intenzív formában: A programban történő részvétel átlagosan 2 hetente egyszer 1, 2 vagy 3 napos elfoglaltság.

 

Soron kívüli becsatlakozás aktuálisan futó képzési programba: Egy speciális előkészítő és felkészítő nap után

csatlakozhat csoporthoz a résztvevő.

 

Céghez / szervezethez kihelyezett formában: Legalább 8 fő pályáztatása esetén a programot a cég/szervezet által meghatározott helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

 

 

Az oktatást mindig munkanapokon tartjuk. Ha valaki valamelyik programon nem tud részt venni, konzultáció

keretében az oktatási napok pótlásában a résztvevőt segítjük.

 

 

12.) A kedvezményes részvétel formája:

 

#A "Vezetőképzés" c. tanfolyam díja:              150.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Vezetői és vezetési technikák" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Munkatársak motiválása" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#Az "Értékesítési és piac ismeretek" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.- Ft/fő + Áfa

#Az "Időgazdálkodás és önszervezés" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Professzionális ügyfélkapcsolatok:

        cég- és önmenedzselés" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Változásmenedzsment:       

        a változások fogadása, kezelése és menedzselése" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.-Ft/fő +Áfa

 

#A "Prezentációs technika és előadói készségfejlesztő

        tréning" c. 2 egész napos, intenzív tréning díja,

        amelynek során a résztvevők gyakorlatairól

        videofelvétel készül:                            160.000.- Ft/fő + Áfa

 

       Összesen:                                           830.000.- Ft/fő + Áfa

Pályázati kedvezmény 80 fő számára:            -500.000.- Ft/fő

 

Kedvezményes részvételi díj:                          330.000.- Ft/fő

 

„Az Év Képzési Programja” kedvezmény

2015. március 27-ig történő

jelentkezés esetén:                            további    -70.000.- Ft/fő

 

Kedvezmények összesen:                                -570.000.- Ft/fő

 

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg

2015. március 27-ig történő jelentkezés esetén:          260.000.- Ft/fő + Áfa

 

(Saját erő: 31 %, pályázati kedvezmények: 69 %.)

 

 

 

13.) A pályázatok értékelése:

 

        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

 

 

 

14.) Jelentkezési űrlap (Cég + képzésre jelölt személy(ek))

 

A cég adatai:

Cég neve:

 

 

Székhelye:

 

 

Adószáma:

 

 

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím):

 

 

 FV-20

 

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)* adatai:

(* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési űrlapot sokszorosítani.)

A Résztvevő neve:

 

 

Jelenlegi beosztása:

 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

 

E-mail címe:

 

 

Telefonszáma:

 

 

Választott helyszín:

Debrecen

Győr

Budapest

 

 

 

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési lapot sokszorosítani.

 

 

 

 

15.) Nyilatkozat a delegáló szervezet részéről:

 

15.1) A nyertes pályázó munkatársak képzésen való részvételét biztosítjuk.

15.2) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

15.3) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat.

15.4) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

 

Dátum: _______ év ___________ hó ___ nap

 

                                                                     __________________________

                                                                                      cégszerű aláírás

 

 

 További pályázati kiírások megtekinthetők itt:
                                                         http://europaiuzletiiskola.hu/palyazati-felhivasok.php#menu-item

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Leiratkozás