[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tömeges vevőszerzés egyszerűenVevÅ‘szerzés
megduplázott marketingkerettel
- elindult a MassMail

Már közel 1,8 millió személyt érhet el hírlevelével. Megadjuk Önnek a technológiát, a szűrhetÅ‘ és karbantartott e-mail adatbázist és a jogi biztonságot. Ön kizárólag csak a sikeres (kézbesített) e-mailek után fizet.


Ingyenes regisztráció >>>

[MassMail]

A(z) info@xxxxxxxxx elektronikus cím amire ezt a hírlevelet küldtük, közhiteles cégnyilvántartásból (Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer) származik, amelyben a cím a cég elektronikus elérhetÅ‘ségeként van megjelölve. EbbÅ‘l következÅ‘en a cím nem minÅ‘sül személyes adatnak (lásd a 2011. évi CXII. Tv. 3. §-ának 1. és 2. pontját), még abban az esetben sem, ha egyébként a cég tulajdonosának vagy kÃ&cop y;pviselÅ‘jének a nevét (is) tartalmazza. Mivel továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvetÅ‘ feltételeirÅ‘l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében csak a természetes személyektÅ‘l kell elÅ‘zetes hozzájárulást kérni ahhoz, hogy Å‘ket valaki - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával - reklámmal közvetlenül megkeresse. Amennyiben nem kíván a továbbiakban a MassMail rendszerébÅ‘l további hírlevelet kapni, kérjük a leiratkozáshoz kattintson ide.