[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Középvezetői tanfolyam // Kedvezményes részvételi lehetőség // Pályázat
a Cég/Szervezet Vezetője

részéreKedves Cégvezető!

 


Engedje meg, hogy meghívjam 

munkatársait az Európai Üzleti Iskola és az

 

Európai Vezetőképző Akadémia közösen szervezett

 

 

      K ö z é p v e z e t ő i   t a n f o l y a m -ra.

 

 

A képzési program rövid tematikája:

 

(1) • Vezetői és vezetési technikák (2 egész napos, intenzív tréning)

(2) • Munkatársak motiválása (2 egész napos, intenzív tréning)

(3) • Időgazdálkodás és önszervezés (1 egész napos, intenzív tréning)

(4) • Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és menedzselése (1 egész napos, intenzív tréning)

   +

Feladatmenedzsment

A munkatársak teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció

Csapatépítés

 

 

A részleteket lásd a mellékelt pályázati jelentkezési lapon, vagy honlapunkon:

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-itemAz alábbi határidőkig történő jelentkezés esetén

a tanfolyam résztvevői számára 66 %-os részvételi kedvezményt biztosítunk:

GYŐR-ben megtartva - Jelentkezési határidő: 2015. április 15. (szerda)

DEBRECEN-ben megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 20. (hétfő)

BUDAPEST-en megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 30. (csütörtök)

 

 

További telefonos információ: 06(1)48-80-247

 

Várjuk jelentkezésüket.

 

 

Üdvözlettel:

 

Vaszari András

tanfolyamvezető

Európai Üzleti Iskola

Európai Vezetőképző Akadémia

Tel.: 06(1)336 0834

Fax: 06(1)336 0835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item

 

 

Melléklet: 1 pld Pályázati Felhívás - Jelentkezési Lap

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati Felhívás  -  Jelentkezési Lap

 

 

 

 

1.) A program címe:

 

K ö z é p v e z e t ő i   t a n f o l y a m

- V e z e t ő k é p z é s –

 

 

 

2.) A program szervezője és jogtulajdonosai:

 

Európai Vezetőképző Akadémia

és az

Európai Üzleti Iskola

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel:  06(1)33-60-834; 06(1)488-0247     

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.europaiuzletiiskola.hu

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

Akkreditációs lajstromszám: AL - 1495

 

 

3.) A képzési program célja:

 

A középvezetői feladatok ellátásához szükséges készségek és képességek fejlesztése max. 60 fő számára pályázati keretek között, kedvezményes részvételi díjjal. (Lásd alább a részletes program ismertetőt.)

 

 

4.) A pályázati jelentkezés beküldésének határideje:

 

GYŐR-ben megtartva - Jelentkezési határidő: 2015. április 15. (szerda)

DEBRECEN-ben megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 20. (hétfő)

BUDAPEST-en megtartva- Jelentkezési határidő: 2015. április 30. (csütörtök)

 

 

5.) A jelentkezés beküldésének lehetséges módjai:

 

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap visszaküldésével.

 

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

 

 

6.) Részvételi korhatár:

 

Nincs.

 

 

7.) A program tartalma röviden:

 

A) Elméleti ismeretek

B) Gyakorlati ismeretek

C) Vizsga az elméleti ismeretekből

 

 

8.) A program részletesen:

 

A) Elméleti ismeretek (6 vizsgatárgy, a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. Az elméleti ismeretekhez 3 db rövid házi dolgozat elkészítése is hozzátartozik.)

 

   A 6 vizsgatárgy:

 

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

B) Gyakorlati ismeretek (3 alkalommal, 4 különböző, 1 illetve 2 egész napos, intenzív, gyakorlatorientált tréningprogram, összesen 6 egész nap.)

 

            A 4 tréning (3 alkalommal 2-2 tréningnap):

 

(1) • Vezetői és vezetési technikák (2 egész napos, intenzív tréning)

(2) • Munkatársak motiválása (2 egész napos, intenzív tréning)

(3) • Időgazdálkodás és önszervezés (1 egész napos, intenzív tréning)

(4) • Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és menedzselése (1 egész napos, intenzív tréning)

 

C) Vizsga az elméleti ismeretekből

 

 

9.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.

 

       Megnevezése: Vezetőképzés – Középvezetői tanfolyam

       00340021 Gazdasági és igazgatási képesítések

       A képzési program óraszáma: 48 óra

 

 

10.) A képzési program időtartama:

 

     Normál ütemben: 48 óra, 2015. április 20. – 2015. június 26. között

     Céghez / szervezethez kihelyezett formában:

                                                 48 óra, időpontok megbeszélés szerint

 

 

 

11.) A program lebonyolítása:

 

 

 

Program megnevezése

Időpont

(1)

Vezetői és vezetési technikák

(2 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Április 23-24.
GYŐR: 2015. Április 20-21.
BUDAPEST: 2015. Május 21-22.
 

(2)

Munkatársak motiválása

(2 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 4-5.
GYŐR: 2015. Április 27-28.
BUDAPEST: 2015. Május 28-29.
 

(3)

Időgazdálkodás és önszervezés 

(1 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 21.
GYŐR: 2015. Május 18.
BUDAPEST: 2015. Május 11.

(4)

Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és menedzselése

(1 egész napos, intenzív tréning)

DEBRECEN: 2015. Május 22.
GYŐR: 2015. Május 19.
BUDAPEST: 2015. Május 12.

 

Vizsga

DEBRECEN: 2015. Június 26.
GYŐR: 2015. Június 22.
BUDAPEST: 2015. Június 25.
 

 

 

Megjegyzés:

 

Céghez / szervezethez kihelyezett formában: Legalább 8 fő pályáztatása esetén a programot a cég/szervezet által meghatározott helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

 

 

Megjegyzés2:

 

Az oktatást mindig munkanapokon tartjuk. Ha valaki valamelyik programon nem tud részt venni, konzultáció keretében az oktatási napok pótlásában a résztvevőt segítjük.

 

 

 

12.) A kedvezményes részvétel formája:

 

#A "Középvezetői tanfolyam" díja:              150.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Vezetői és vezetési technikák" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Munkatársak motiválása" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#Az "Időgazdálkodás és önszervezés" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Változásmenedzsment:       

        a változások fogadása, kezelése és menedzselése" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.-Ft/fő +Áfa

       Összesen:                                           530.000.- Ft/fő + Áfa

 

Pályázati kedvezmény 80 fő számára:            -350.000.- Ft/fő

 

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg:          180.000.- Ft/fő + Áfa

 

Saját erő: 34 %, pályázati kedvezmény: 66 %.

 

 

13.) Jelentkezési űrlap (Cég + képzésre jelölt személy(ek))

 

 A cég adatai:

 

Cég neve:

 

 

 

 

Székhelye:

 

 

 

 

Adószáma:

 

 

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím):

 

 

 

 

 

 KV-5.0

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)* adatai:

(* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési űrlapot sokszorosítani.)

A Résztvevő neve:

 

 

 

 

Jelenlegi beosztása:

 

 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

 

 

E-mail címe:

 

 

 

Telefonszáma:

 

 

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési lapot sokszorosítani.

 

 

14.) A pályázatok értékelése:

 

        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

 

 

15.) Nyilatkozat a delegáló szervezet részéről:

 

15.1) A nyertes pályázó munkatársak képzésen való részvételét biztosítjuk.

 

15.2) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

 

15.3) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat.

 

15.4) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

 

 

 

 

Dátum: _______ év ___________ hó ___ nap

 

 

                                                                     __________________________

                                                                                      cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leiratkozás