[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Az új parancsolatAz új parancsolat
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
János írása szerinti evangélium 13:34-35

Néhány évvel ez előtt olvastam egy perről, amit fogyasztóvédők indította
k egy céggel szemben. A vád szerint a cég becsapta a vásárlókat, amikor termékére hatalmas betűkkel ráírta: „ÚJ”, holott sem összetételben, sem designban nem különbözött a korábban kiadott árutól. Ebben az esetben a megtévesztő felirat pusztán reklám-fogás, amivel manipulatív módon azt sugallják a fogyasztóknak, hogy vegyék meg a terméket. A cég avval védekezett, hogy ő nem hazudott és nem csapott be senkit, hiszen a régi terméken nem szerepelt az „ÚJ” felirat, és így az új terméke valóban új, mert egy új elemmel látták el. A fogyasztóvédők elvesztették a pert.

Valami ilyesmi a helyzet az „Ó” és az „Új”-szövetséggel, éppen úgy, mint Jézus „új” parancsával. Isten már az Ószövetség elején azt kérte az izraelitáktól, hogy ne legyenek bosszúállók, haragtartók, és úgy szeresség egymást, mint saját magukat (Mózes 3. könyve 19:18). Ez nem csak az izraelitákra, hanem az idegen népekre, sőt az ellenségre is vonatkozott (Mózes 2. könyve 23:4-5, 9). Ennek ellenére Jézus korára a zsidó vallás egy önhitt magasabbrendűségbe, a másképp gondolkodók megalázó lenézésébe torkollott. Így Jézus gondolatai – amikor az ellenség szeretetéről (Máté 5:44), vagy az egymás iránti önzetlen szeretetről beszélt (János 13:34; 15:12) – újszerűen hatottak.

Habár Jézus a szeretet parancsára alapozta a „mennyei királyságát”, a keresztyénség 2000 éves története nem erről tanúskodik. Ha valaki a keresztes háborúk idején, vagy az eretnekeknek készített máglyán beszélt volna az egymás iránti elfogadásról és önzetlen szeretetről, éppolyan újszerűen hatott volna, mint a 16-17. század vallásháborúiban, vagy a 20. század lövészárkaiban.

És mi a helyzet ma? Vajon „új parancsolatról” van szó? Annyi változott talán, hogy a másik látványos gyűlöletét fölváltotta a saját magunk látványos önimádata – egymás iránti szeretetről azonban még mindig újszerű beszélni. Ez a mai nap éppen megfelelő arra, hogy elkezdjük Jézus „új” parancsát gyakorlatba ültetni.