[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

A nonprofit (civil) szervezetek adózási tennivalói teljeskörűen, részletesnKedves Kompár Krisztián!
 
Nonprofit (civil) szervezetek adózási teendőinek áttekintése
 
szeptember 17-én
10-16 óráig
 
a Volán Egyesülés Tanácstermében
(Bp., VI. Teréz krt. 38.  A Nyugati tér és az Oktogon között.)
(Folyamatos parkolási lehetőség a Dessewffy u. 38. szám alatt.)
 
Koháriné dr Papp Editelőadása
 
 
A rendezvényen a nonprofit szervezetek adózási sajátosságai kerülnek feldolgozásra az adófizetési kötelezettség keletkezésétől annak teljesítéséig – az elmúlt hónapokban elfogadott törvények figyelembe vételével.
 
Számszaki példákkal mutatjuk be egyes adók és más közterhek alapjának, mértékének meghatározását, adókedvezmények, adómentességek rendszerét.
 
Reprezentáció; üzleti ajándék; szociális és más ellátások köre; ösztöndíj; szociális segély, diák- és szabadidősport résztvevőjének adott alkalmankénti juttatás, jótékony rendezvényből származó honorárium felajánlása közérdekű célra; felnőttképzésben való részvételhez nyújtott támogatás; nem pénzben kapott juttatások; egyházi jogi személytől kapott tárgyjutalom; szervezett rendezvényen nyújtott szolgáltatás, fogyasztható étel és ital; művészeti alapítvány által ingyenesen nyújtott szolgáltatás
adókötelezettsége, adómentessége.
 
Összehasonlítjuk a közhasznú és nem közhasznú szervezetek adószempontú azonosságait és különbségeit.
 
Adónemenként:
 
Általános forgalmi adó
 
A tevékenységek/bevételek/beszerzések áfabeli megítélése az adókötelezettség és az adómentesség szempontjából
A közcélú adomány fogalmának változása,
Az előleg fogalmának változása,
Az időszakos elszámolású ügyletek július 1-jétől,
Tagdíj bevétel,
Támogatások,
Ingatlan értékesítése, hasznosítása,
Egyenes adózás, fordított adózás, számlázás
 Az áfakötelezettség meghatározása. A bevallás, befizetés gyakorisága
 Az adózás rendjében előírt egyéb adókötelezettségek teljesítése; változások
Az áfa bizonylata, a számlázás módja, a számla adattartalma.
Az adószám felfüggesztése, törlése, következménye. A külföldi, belföldi partner adószámának ellenőrzése
Az EKAER lényegi jellemzői
Példák: arányosítás, előlegadás, foglaló időszakos elszámolás szerződéskötés és könyvelői, adótanácsadó szolgáltatás számlázása, áfa elszámolása.

Személyi jövedelemadó
 
A szervezet tevékenységeihez szükséges személyi feltételek megteremtése, személyi jellegű ráfordítások
Foglalkoztatás munkaviszonyban, egyéb jogviszonyban
A közhasznú jogállás és a személyi jellegű ráfordítások kapcsolata
A választott tisztségviselőkre vonatkozó szabályok: felelősség, díjazás, költségtérítés, vagyonnyilatkozat
Az Szja 1% tv alapján kiutalt és tartalékolt összegek felhasználhatósága 2015. december végéig
A közérdekű/közhasznú tevékenység keretében adómentesen nyújtott szolgáltatások, pénzbeli és nem pénzbeli juttatások típusai, feltételei
Munkáltatói, kifizetői feladatok
Adóelőleg nyilatkozatok fajtái
Munkáltatói juttatások: adómentes, kedvezményes béren kívüli juttatások, keretek, egyes meghatározott juttatások. Munkáltatói költségek, feladatok
Költségtérítések: kiküldetés, hivatali utazások
A munkába járás utazási költségtérítésének változása augusztus 1-jétől
Közérdekű önkéntes munkát végzők juttatásai
Szükséges-e és mikortól a kedvezményezettek, eltartottak adóazonosító jele a családi kedvezmény igénybevételéhez?
 
Példák: személyi jellegű költségek és közterheinek meghatározása
      A személyi jövedelemadó 1%-a (bevételek között támogatás)
A pénzbeli és természetbeni célszerinti juttatások megítélése az szja-ban
      Magánszemélynek adómentesen adható (pénzbeli, természetbeni) juttatások.
 
Társasági adó
 
A vállalkozási tevékenységek/bevételek/költségek, ráfordítások bemutatása az eredmény-kimutatás segítségével
A társasági adó alapja
A filmalkotás, előadó-művészeti tevékenység és látványcsapatsport támogatása a kedvezményezett és a támogató szempontjából
Elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységet folytató szervezetté válás oka, jogkövetkezményei
 
Példák: Vállalkozási tevékenység elkülönülése a létesítő okiratban társasági adóalap, adó kiszámítása, közhasznú és nem közhasznú szervezet esetében.
 
Más szervezeti formák, pl. nonprofit gazdasági társaság, szakszervezet, nem civil közhasznú, nem civil nem közhasznú nonprofit szervezetek megítélése az adórendszerben.
 
Egyéb adók
 
Helyi adók
 
Reklámadó
 
Környezetvédelmi termékdíj
 
Rehabilitációs hozzájárulás
 
Gépjárműadó és cégautóadó
 
Nonprofit (civil) szervezetek átalakulásához, megszűnéséhez kapcsolódó adóköte-lezettségek
 
Az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése
 
       Önellenőrzés, hatósági ellenőrzés, végrehajtás, változások
 
 
A rendezvényen való részvétel díja: 10 000 Ft + áfa, amely magában foglalja az előadáshoz kapcsolódó írásos segédanyagot és egy szerény ellátást is.
Készpénzzel a helyszínen tud fizetni.
 
 
Jelentkezzen(ek) a honlapunkon (www.metodika.hu) található jelentkezési lap kitöltött változatának megküldésével.
 
 
Engedje meg, hogy további programjainkra is felhívjam a figyelmét!
 
A számviteli törvény és az utóbbi időszak jogszabály módosulásai.
A számlázás új szabályai számpéldákkal.
Szeptember 9-én, Kóbor Miklósné….a részletekért kattintson ide!
 
Költségvetési támogatások, pályázatok
eljárásával, elszámolásával kapcsolatos gazdálkodási, számviteli teendők
Szeptember 25-én, Szamkó Józsefné ….a részletekért kattintson ide!
 
A 236-os kormányrendelet módosulásai. A pedagógus életpálya mo-dell
a gyakorlatban. Napi problémák.
Szeptember 30-án, Selmeciné dr Csordás Mária….kattintson!
 
Az áfa törvény évközi változásai
a gyakorlatban
Október 2-án, Szentirmainé Holi Gabriella ……kattitnson!
 
Folytatjuk
a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzését
az államháztartási szakosok számára a legközelebbi időpontok,
a vállalkozási szakosok számára a legközelebbi időpont
 
Megjelent
Szamkó Józsefné – Sándorné Új Éva: Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén 2015
A könyv a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének anyagát tartalmazza. Használható kézikönyvként. Forgathatják azok is, akiknek nem kötelező a továbbképzés.
A részletekért kattintson ide!
 
Aktualizálta
Szamkó Józsefné az Államháztartási számvitel - példatár CD-jét
a 2015. évi változásoknak megfelelően.
A példák jegyzékét ide kattintva tekintheti meg
 
Jöjjenek! Várjuk
Erdei Péter
MailAD