[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VEZETŐKÉPZÉS // Fiatal Vezetők Képzési Programja// PÁLYÁZATI FELHÍVÁS // "AZ ÉV KÉPZÉSI PROGRAMJA" 

Tisztelt Cégvezető!

Engedje meg, hogy tájékoztassam Önt fiatal vezetőknek, frissen kinevezett vezetőknek és a vezetői utánpótlásnak szóló képzési programunkról.

A program teljes címe:

V e z e t ő k é p z é s

"Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás,

illetve a frissen kinevezett vezetők

kompetencia-fejlesztése

a versenyképesség javítására,

a cégszempontból kritikus, stratégiai képességek

fejlesztésével"Ô

 

A komplex képzési program egy egyedülálló – választás szerint – 3 vagy 5 hónap alatt teljesíthető, ezen belül 12 munkanapot igénybe vevő, 96 órás speciális kurzus, amely életre szóló vezetői tudást nyújt.

 

A program egy kurzus keretében egyesíti azt a vezetői ismeretanyagot, amely szükséges a mindennapi vezetői munkához.

 

Melyik az a TOP 7 VEZETŐI KULCS-KOMPETENCIA, ami leginkább növeli a vezetői hatékonyságot?

 

1) A vezetői és vezetési technikák, amivel a vezető dolgozik

2) A munkatársak motiválása + A munkatársak teljesítményértékelésének mikéntje

3) Az önszervezés és időgazdálkodás képessége

4) A változások fogadásához való pozitív hozzáállás, a változások kezelésének és menedzselésének képessége

5) Az értékesítési és piacismeret

6) Cég- és önmenedzsment az ügyfélkapcsolatok menedzselésén keresztül

7) Jó kommunikációs és prezentáló képesség

 

A képzési program a TOP 7 vezetői kulcs-kompetencia fejlesztését tréningek formájában (10 tréningnap) tartalmazza.

  

A program előbbieken túl szélesíti a vezetői tudást és látókört, az alábbi előadásokkal:

 

- „A vállalati/cég/-szervezeti működés sikertényezői”

- „A személyes, vezetői sikertényezők”

- „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”

- „Cégünk, termékeink, szolgáltatásaink és személyes hírnevünk menedzselése”

 

Az elméleti tananyag (vizsgatárgyak), ami az eddig felsorolt ismeretek és tudásanyag elmélyültebb megismerését és gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé:

 

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció és prezentációs technika

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

A program záró akkordja: záró dolgozat + vizsga:

 

A záró dolgozat elkészítése a tanultak alapján történik, minden résztvevő számára azonos témában és azonos címmel:

 

"Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek".

 

A záró dolgozat ilyetén formában történő elkészítésének is az a célja, hogy a tanultaknak a delegáló cég/szervezet a lehető legnagyobb hasznát vegye, a képzésbe történő befektetés célirányosan térüljön meg.                                    

Jelentkezés itt: http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#menu-item  

 

A program tömör összefoglalója:

 

A program négy részre osztható:

- (1) tréningek (készségfejlesztés)

- (2) előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés)

- (3) elméleti tananyag (vizsgatárgyak)

- (4) a záró dolgozat, amelynek témája, rendszerszemléletben foglalja össze a tanultakat (tréningek, előadások, elméleti tananyag) a hallgatót delegáló cég szempontjából.

 

Részletesen:

(1) Tréningek:

- „Vezetői és vezetési technikák” (2 egész napos tréning)

- „Munkatársak motiválása” (1,5 napos tréning)

- „Munkatársak teljesítményértékelése” (1/2 napos tréning)

- „Változások menedzselése” (1 egész napos tréning)

- „Önszervezés és időgazdálkodás” (1 egész napos tréning)

- „Értékesítési és piac ismeretek” (1 egész napos tréning)

- „Cég- és önmenedzselés” (1 egész napos tréning)

+

- Kommunikációs készségfejlesztés: „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztés” (2 egész napos tréning)

 

(2) Előadások:

- „A vállalati /cég/-szervezeti működés sikertényezői”

- „A személyes, vezetői sikertényezők”

- „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”

- „Cégünk, termékeink, szolgáltatásaink és személyes hírnevünk menedzselése”

 

(3) Elméleti tananyag (vizsgatárgyak):

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció és prezentációs technika

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

(4) Záró dolgozat:

Elkészítése a tanultak alapján történik, minden résztvevő számára azonos témában és azonos címmel: "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek".

  

Jelentkezés itt: http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#menu-item  

 

A program időtartama: 

- Normál ütemben: 96 óra, 2015. szeptember 18. – 2016. január 27. között munkanapokon

- Intenzív ütemben: 96 óra, 2015. szeptember 18. – 2015. november 30. között munkanapokon

 

A résztvevők köre: Fiatal vezetők, frissen kinevezett vezetők, vezetői utánpótlás, illetve gyakorló vezetők, akik rendszerszemléletben szeretnék felfrissíteni vagy bővíteni vezetői ismereteiket és tudásukat.

 

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 31. (hétfő)

 

Az eredeti pályázati kiírás megtekinthető itt: http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#menu-item  

 

Jelentkezni lehet:


Válasz e-mail-ben, a mellékelt pályázati kiírás 14. pontjának kitöltés utáni visszaküldésével (ez a legegyszerűbb).
  

 

Online:  http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#jelentkezes  

 

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beszkennelt visszaküldésével.

 

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a jelentkezési felhívás 14. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

                                

Jelentkezés itt: http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#menu-item  

                                

 

A programot - előbbieken túl – a részletes pályázati kiírással is ajánljuk.  

 

A pályázati kiírást és a pályázati jelentkezési lapot mellékeljük, a részvételi díjból 2015. augusztus 31-ig történő jelentkezés esetén „ Az Év Képzési Programja” kedvezményt biztosítunk.

 

Információs telefonszám: 06(1)488-0247  

 Örülnénk, ha az Önök fiatal vezető, frissen kinevezett vezető, illetve vezetői utánpótlásként szóba jövő munkatársait a 2015. szeptember 18-án induló, fiatal vezetőknek szóló képzési programunk résztvevői között köszönthetnénk.

 

A képzési programra tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Vaszari András

tanfolyamvezető

Európai Vezetőképző Akadémia

Európai Üzleti Iskola

Tel.: 06(1)3360-834

Fax: 06(1)3360-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Melléklet: Jelentkezési felhívás (PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, „Az Év Képzési Programja” kedvezménnyel)

 

 

 

                                

Jelentkezés itt: http://europaiuzletiiskola.hu/            palyazat/fiatal-vezetok-            kepzese.php#menu-item   

                              

Leiratkozás