[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"Tárgyalástechnikai tréning" - PÁLYÁZAT
 

 

 

Tisztelt Cégvezető! Tisztelt Szervezetvezető!

 

 

Engedje meg, hogy mint cégvezetőt tájékoztassam, és egyúttal meghívjam Önöket az alábbi

"Tárgyalástechnikai tréning" -re:

 

 

 

Pályázati  Felhívás – Jelentkezési Lap

 

 

 

1.) A pályázat címe:

 

 

„Tárgyalástechnikai tréning”

 

 (kompetencia-fejlesztő képzési program)

 

 

 

2.) A pályázat kiírója:

 

Európai Üzleti Iskola

és a

Stratégia Menedzsment Tanácsadó Kft.

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel:    06(1)33-60-834; 06(1)488-0247

Fax:    06(1)33-60-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.europaiuzletiiskola.hu

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

 

 

3.) A pályázat célja:

 

Az üzleti élet minden szereplője számára megsokasodtak a tárgyalási helyzetek. A tárgyalás a kommunikáció egy speciális formája. Jó tárgyalástechnikai készséggel sokkal jobb tárgyalási eredményeket érhetünk el, mint korábban.

 

A pályázat kiírásával ehhez szeretnénk segítséget nyújtani 24 fő számára (jelenleg még 8 fő számára van részvételi lehetőség) a 9. pontban leírt tematika szerint.

 

A pályázatok értékelése a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.

 

 

4.) A pályázat beküldésének határideje:

 

2015. szeptember 4. (péntek)

 

5.) A képzési program időtartama és képzési napjai:

 

16 óra, 2015. szeptember 10-11. (Cs-P)

 

6.) A pályázat beküldésének lehetséges módjai:

 

Online: a http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/targyalastechnikai-trening.php#menu-item honlapon keresztül.

 

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a pályázati felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

 

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a pályázati felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

 

Levélben: Európai Üzleti Iskola (Pályázat) 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a pályázati felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

 

 

7.) Részvételi korhatár:

 

Nincs.

 

 

8.) Pályázhat:

 

Minden Magyarországon és az Európai Unióban működő, bejegyzett gazdasági társaság, cégnagyságtól függetlenül.

 

 

9.) A tréning témakörei, tematikája és tartalma:

 

 

 

A Tréning Témakörei, Tematikája és Tartalma:

 

  1) Mi a tárgyalás?

  2) A tárgyalási stratégiák és taktikák

  3) A felkészülés folyamata, a tárgyalás megtervezése

  4) Kapcsolatfelvétel a tárgyalópartnerekkel

  5) A tárgyalópartnerek típusai

  6) A tárgyalófelek viselkedése és magatartása a tárgyalások során

  7) Kommunikációs tükör: ahogyan a résztvevők önmagukat látják,

      és ahogyan mások látják őket. (Egyezőségek, különbözőségek)

  8) Tárgyalás egy személlyel, tárgyalás több személlyel

  9) Tárgyalási módszerek

10) A különböző tárgyalási eszközök alkalmazása és felismerése

11) Kérdések, párbeszéd, érvelés a tárgyalások során

12) Alkupozíció teremtése, az alkuhelyzetek felismerése

13) Tárgyalás kritikus helyzetekben

14) A partnerek ellenállásának kezelése és befolyásolása

15) Érdekeink érvényesítése

16) A konfliktusok kezelése a tárgyalások során

17) A tárgyalások lezárása sikeres és sikertelen tárgyalás esetén

 

A tréningen a résztvevők munkafüzetet kapnak, amely a későbbiekben kézikönyvként használható.

 

                     

 

 

10.) A pályázati támogatás formája:

 

#A „Tárgyalástechnikai tréning” c.

         2 egész napos, intenzív

         tréningprogram díja:                              120.000.- Ft/fő + Áfa

Összesen:                                                    120.000.- Ft/fő + Áfa

 

Pályázati kedvezmény:                              -48.000.- Ft/fő

 

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg:   72.000.- Ft/fő + Áfa

 

Saját erő: 60 %, pályázati kedvezmény: 40 %.

 

11.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.

 

       Megnevezése: „Tárgyalástechnikai tréning”

       A program időtartama: 16 óra

 

12.) A pályázatok értékelése:

 

        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

 

13.) Pályázati űrlap (Cég + jelölt személy(ek))

 

A pályázó cég adatai:

 

Cég neve:

 

 

Székhelye:

 

 

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím):

 

 

 

 

 

 

Kód: TÁTE

 

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)*:

 

Név:

 

 

Telefonszáma:

 

 

E-mail címe:

 

 

Jelenlegi beosztása:

 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

 

 

 

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Több pályázó esetén kérjük a pályázati űrlapot sokszorosítani.

 

 

14.) Nyilatkozat:

 

14.1.) A nyertes pályázók képzésen való részvételét biztosítjuk.

 

14.2.) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

 

14.3.) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat.

 

14.4.) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

 

 

Dátum: 2015. _________ hó ___ nap

 

 

__________________________

                                                                                        cégszerű aláírás

 

 

 

Üdvözlettel:

>> Vaszari András
>> tanfolyamvezető

>> tanfolyamvezető

>> Európai Üzleti Iskola
>> 1539 Budapest, Pf.: 625.
>> Tel: 06(1)33-60-834
>> Fax: 06(1)33-60-835
>> E-mail:
office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> www.europaiuzletiiskola.hu
>> FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05


 

 Leiratkozás