[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

MSZT Hírlevél 19Title: Template 1 - Single Column

Leiratkozás Feliratkozás Vélemény

2015. október

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Szabványosítási Világnap – 2015. október 14.

Az IEC, az ISO és az ITU tagjai minden évben október 14-én ünneplik a Szabványosítási Világnapot, ezzel is megtisztelve és elismerve annak a több ezer szakértőnek a közös erőfeszítését, akik világszerte önkéntes, műszaki tartalmú dokumentumokat dolgoznak ki, amelyek nemzetközi szabványként jelennek meg. A Szabványosítási Világnap üzenete:

A szabvány a közös világnyelv

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2015. október 1-jén 88 db nemzeti szabvány kiadására és 25 db nemzeti szabvány visszavonására került sor. A kiadott szabványok közül 84 db MSZ EN, 3 db MSZ EN ISO és 1 db MSZ ISO.

A kiadott szabványok témakörei: közúti betegszállító járművekben használt betegszállító eszközök; tűzjelző berendezések; veszélyes anyagok szállítótartályai; termékek geometriai követelményei; akusztika; elektrosztatika; környezetállósági vizsgálatok; az OPC egységes felépítése; ipari kommunikációs hálózatok; ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formátum; terepi eszközintegráció (FDI); ellenállás-hegesztő berendezés; alkalmazási esetek módszertana (a szereplő- és követelménylisták); erősáramú kábelek villamos vizsgálati módszerei; villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód); 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek; helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz; robbanóképes közegek; elektronikai alkatrészek csomagolása automatikus szereléshez; ellenállások és kondenzátorok ajánlott számsorozatai; elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok; félvezető optoelektronikai eszközök fénytávközlési rendszerekben való alkalmazásokra; felületre szerelt piezoelektromos alkatrészek frekvenciavezérlésre és -választásra; villamos anyagok, nyomtatott áramköri lapok és egyéb összekötési struktúrák és összeállítások vizsgálati módszerei; környezeti tervezés (EE); európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei; televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai; VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés; újrakonfigurálható rádiórendszerek (RSS); világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM); útmutató információk a kondenzátorok, ellenállások, tekercsek és teljes szűrőegységek alkalmazásához, az elektromágneses interferencia elnyomására; elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM); villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei; informatikai berendezések; elektromágneses összeférhetőség (EMC); rádiófrekvenciás csatlakozók; multimédia-rendszerek és -berendezések; a rádiós adatrendszer (RDS) előírásai a 87,5 MHZ – 108,0 MHz frekvencia-tartományban működő VHF/FM rádió-műsorszórásra; digitális videointerfész; fényvezető szálak; fényvezető kábelek; optikai erősítők; energiakezelő rendszer alkalmazásiprogram-interfésze (EMS-API); lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES); személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei; terepjáró targonca; élelmiszerek; érzékszervi vizsgálat; függönyfalak; égéstermék-elvezető berendezések; ajtók; külső ablaktáblák és napellenző függönyök; redőnyök és külső reluxák; nagy szulfáttartamú kohósalakcement; zuhanyfülkék; hidraulikus útépítési kötőanyagok; lakások és épületek elektronikus rendszereinek (HBES), valamint épületautomatikai és -szabályozási rendszereinek (BACS) általános követelményei.

A 25 db visszavont szabvány munkahelyi levegő; élelmiszer-ipari gépek; rádióberendezések és
-rendszerek; átvitel és nyalábolás; elektromágneses összeférhetőség és rádióspektrumügyek; berendezéstervezés; széles sávú, integrált szolgálatú digitális hálózat; építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere; magassági alappont hidakhoz szakterületek és témakörök között oszlik meg.

tovább


Októberi magyar nyelvű szabványok

2015. október 1-jén 3 db magyar nyelvű szabvány (energiaaudit, villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok, érzékszervi vizsgálat), valamint 3 db korábban idegen nyelven bevezetett szabvány (öntészet, kártevő-mentesítési szolgáltatások, érzékszervi vizsgálat) magyar nyelvű változata jelent meg.

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


A vízellátási válság kezelésére új, nemzetközi szabvány

Az új nemzetközi szabvány azokat a lépéseket sorolja fel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vízellátásért felelős szervezetek bármilyen válsághelyzet idején a megfelelő előkészületeket végrehajtsák. E nemzetközi szabvány előírja, mely kritériumokat kell teljesíteni, valamint azt, hogy milyen intézkedéseket kell tenni az eredeti állapot és szolgáltatás visszaállításához.

tovább


A kártevő-mentesítéssel (kártevők elleni védekezéssel) kapcsolatos nemzeti szabvány megjelent magyar nyelven

A kártevőirtó szolgáltatás számos EU-irányelv és -rendelet, valamint nemzeti szabályozás hatálya alá esik. Ezen irányelvek és rendeletek életbe lépésével egyre nyilvánvalóbbá vált az európai kártevő-mentesítő ipar egységesítésének és szakmai továbbfejlesztésének szükségessége.

tovább


Az egységárak meghatározásának módját szabványosító új nemzetközi bizottság

Az ausztrál szabványosítók kezdeményezésére 2015 novemberében Sydneyben ülésezik első alkalommal az ISO legújabb műszaki bizottsága, az ISO/PC 294 „Útmutatás az egységárak meghatározásához” (Guidance on unit pricing) projektbizottság.

tovább


Magánbiztonsági szolgáltatások európai és nemzeti szabványosító műszaki bizottságai

Az elmúlt években a magánbiztonsági szolgáltatások száma Európa-szerte jelentős mértékben növekedett. Az ilyen szolgáltatások esetén kiemelkedően fontos a kiváló minőségi követelményeknek való megfelelőség a szolgáltatók és a felhasználók közötti bizalom megteremtésére. Ezt kívánja elősegíteni a CEN/TC 439 jelű európai és ennek tükörbizottsága az MSZT/MB 439 jelű magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottság.

tovább


Megjelent a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szabvány újabb kiadása magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén közzétette az MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989) című szabvány újabb magyar nyelvű kiadását. A szabványnak csak azok a burkolatok a tárgya, amelyek minden más vonatkozásban alkalmasak a rájuk vonatkozó termékszabvány szerinti rendeltetésükre, és amelyek anyaguk és kivitelük folytán biztosítják, hogy az előírt védettségi fokozat az üzemszerű használatban fennmarad.

tovább


Háztartási villamos készülékek európai szabványosítása

A háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek fogalomkörébe a legfeljebb 250 V névleges feszültségű egyfázisú és a legfeljebb 480 V névleges feszültségű, valamint akkumulátorról és egyéb egyenfeszültségről táplált, háztartási környezetben használt és kereskedelmi alkalmazású villamos készülékek tartoznak. Az ezekkel foglalkozó két európai szabványosító műszaki bizottságból a CLC/TC 59X a villamos háztartási és hasonló készülékek működési jellemzőit, a CLC/TC 61 pedig ezek biztonságának követelményeit szabványosítja.

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra 2. rész - Hogyan járulnak hozzá a szabványok a gazdasági növekedéshez?

Az utóbbi időben számos kutatás során megállapították, hogy a termelékenységet a szabványok megfelelő alkalmazása nagyban befolyásolja. Ebben a részben a legnépszerűbb szabványokat, az átjárhatóságot elősegítő folyamatokat, illetve a szabványok összehangolhatóságának lehetőségét tekintjük át egy brit tanulmány alapján.

tovább


ARANYOKLEVÉL a Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére az Intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2015. október 5-ei dátummal aranyoklevelet adományozott. E kitüntetést azok kaphatják, akik az irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják.

tovább


A környezetvédelem 2015 szeptemberében megjelent új és módosított jogszabályai

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez ad segítséget a tájékoztató anyag.

tovább


Energiairányítási rendszer (EIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 50001:2012 szerint

2015 májusában megjelent az energiahatékonyságról szóló LVII. törvény, amely a nagyvállalatok részére kötelezővé teszi négyévente az energetikai auditálást, amit először 2015. 12. 05-ig kell elvégeztetni. Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a cég, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiairányítási rendszert működtet. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) mint az MSZ EN ISO 50001 szerinti tanúsításra felkészült tanúsító, az IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) tagjaként valósítja meg az akkreditált tanúsítást.

tovább


Megjelent az ISO 9001:2015!

Megjelent az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények nemzetközi szabvány legújabb kiadása. Közel három évig tartott a szabvány szakértők általi felülvizsgálata, mindeközben körülbelül 95 résztvevő és megfigyelő ország segítette elő a szabvány tartalmi korszerűsítését.

tovább


Áttérési útmutató – Áttérés az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokra

2015. 09. 15-én megjelent az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató nemzetközi szabványok új változata (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015). Az új szabványokra való áttérés valamennyi akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező szervezetet érinti. Erre az érintetteknek a szabványok közzétételétől számítva 3 év áll rendelkezésére. Az áttéréssel kapcsolatos általános tudnivalók a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága által kiadott Áttérési útmutatóban találhatók.

tovább


Élelmiszer-biztonsági témájú, sikeres szakmai fórum az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. szeptember 17-én – a beérkezett véleménykérő ívek válaszai alapján – újabb sikeres szakmai fórumot rendezett Élelmiszer-biztonság címmel.

tovább


Energiaauditok tárgyú, nagy érdeklődést kiváltó szakmai fórum az MSZT-ben

A 2015. szeptember 29-én a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában megrendezett fórum célja az MSZ EN 16247 szabványsorozat bemutatása volt, amelynek újabb négy része magyarul is hozzáférhetővé vált. Az MSZT ezzel is segíteni kívánja az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvének és az azt bevezető magyar jogi szabályozásnak való megfelelést, valamint a gazdasági szereplők versenyképességét.

tovább


Az MSZT továbbra is számos képzési lehetőséget kínál

Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM) az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján; KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 14001:2015 szerinti változásokra az EN ISO 14001:2015 alapján; MIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 9001:2015 szerinti változásokra az EN ISO 9001:2015 alapján; A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA) az MSZ 28001:2008, az MSZ 28002:2009 és az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján; HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 19011:2012); Minőségügyi belső auditor (MIR BA) az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján; HACCP-rendszergazda; Információbiztonsági megbízott (IBIR MB) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján; Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján; A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEBIR) szinten tartó képzése; Környezeti belső auditor (KIR BA) az MSZ EN ISO 19011:2012 és az ISO 14001:2015 alapján; Gépek biztonsága és a kockázat kezelése; Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP) az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján; Környezetirányítási szinten tartó képzés (ISO 14001:2015); Szabványügyintéző; Minőségirányítási szinten tartó képzés (ISO 9001:2015); Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA) az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján; Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP); Energetikai auditor/auditorjelölt (ENA); Az irányítási rendszerekről másképp, kockázatalapú döntéshozatal; Kockázatfelmérési és -kezelési szakértő az MSZ ISO 31000, az MSZ EN 31010 és az MSZ 13073 alapján.

tovább

Konferenciaterem és tanácstermek bérlése

tovább


Gázhegesztő munkaeszközök létesítése és használata szakmai fórum (MSZT, 2015. november 12.)

A gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárások munkaeszközei és alkalmazásuk jelentős tűz, robbanás, illetve oxigénhiányos állapot okozta veszélyeket jelentenek a munkahely és környezete, illetve a munkavállalók és az ott tartózkodók számára. A súlyos kockázatok csökkentése érdekében célszerű a szabványok szerinti, elfogadott megoldásokat megismerni, illetve alkalmazni az ilyen munkaeszközök létesítése és használata során.

tovább


Tovább bővül az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2015. szeptemberben az online szabványkönyvtárnak 16 új előfizetője volt, 64 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az online Szabványügyi Közlöny 13, az online Szabványjegyzék esetében 3 előfizetésre került sor.


Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre kiadvány

Továbbra is nagy az érdeklődés Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre című, június 23-a óta kapható kiadvány iránt.

tovább


Leiratkozás Feliratkozás Vélemény