[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

MSZT Hírlevél 20Title: Template 1 - Single Column

Leiratkozás Feliratkozás Vélemény

2015. november

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2015. november 1-jén 244 db nemzeti szabvány kiadására került sor. A kiadott szabványok közül 161 db MSZ EN, 76 db MSZ EN ISO, 2 db MSZ HD, 1 db MSZ CEN ISO/TS és 4 db MSZ.

tovább

2015. november 1-jén 14 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Novemberi magyar nyelvű szabványok

2015. november 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg (minőségirányítási rendszerek, környezetközpontú irányítási rendszerek, kisfeszültségű villamos berendezések, emelőgépek időszakos vizsgálata, datolya, dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel, vasbeton fürdőmedencék, játszótéri eszközök és talajok, folyékony ásványolajtermékek, gépjármű-hajtóanyagok, földgáz). Ezek közül 7 db (a felsorolt utolsó négy szakterületről) korábban, idegen nyelven bevezetett szabvány magyar nyelvű változata.

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. november 1-jén 8 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 12. rész

Cikksorozatunk ezen részében a Vízelemzés (CEN/TC 230) és az Iszapok jellemzése és kezelése (CEN/TC 308) európai szabványosító műszaki bizottságok szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


A szabványoknak továbbra is fontos szerepük van a közbeszerzésben

A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról VII. fejezete megerősítette a szabványok szerepét a közbeszerzési eljárásokban.


A szabványosítás hatása a gazdaságra – 3. rész

Az előző részekben a különféle mechanizmusokat tekintettük át, melyek segítségével a szabványok hozzájárulnak a gazdasági és a vállalati teljesítmények növekedéséhez. Cikksorozatunk befejező részében a szabványosítás nemzetközi kereskedelemmel és innovációval való kapcsolatát, a szabványállomány összetételét, valamint a cikk alapjául szolgáló brit tanulmány egy kiemelt szektorának gazdasági elemzését tekintjük át.

tovább


Megjelent a Játszótéri eszközök és talajok szabványsorozat 11. része magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. november 1-jén közzétette az MSZ EN 1176-11:2015 Térhálók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei című szabvány újabb magyar nyelvű kiadását. Ez a szabvány kiegészítő biztonsági követelményeket ír elő a gyermekek által a játszótéren használt, helyhez kötött térhálókra.

tovább


A bioenergia hasznosítása a fenntartható fejlődésben

Az új nemzetközi szabvány hangsúlyozza, hogy a bioenergia termelése és hasznosítása hatalmas lehetőségekkel bír, hozzásegít minket az éghajlatváltozás kezeléséhez, valamint az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés erősítéséhez. Az új ISO 13065:2015 A bioenergia fenntarthatósági kritériumai gyakorlatban jól használható keretrendszert ad, mely figyelembe veszi a társadalmi és gazdasági szempontokat a bioenergia-termelés értékelésének és összehasonlíthatóságának elősegítése érdekében, amely kedvez az ellátási láncok sikeres működésének.

tovább


Vasbeton fürdőmedencékre vonatkozó építési és átvételi műszaki követelmények

Az MSZT/MB 914 „Fürdők és medencék” műszaki bizottság - a Magyar Uszodatechnikai Egyesület kezdeményezésére és támogatásával - felülvizsgálta a korábbi MSZ 15233:2012-es szabványt és úgy határozott, hogy szükséges annak korszerűsítése. A korábbi 2012-ben kiadott szabvány gyakorlati alkalmazása során összegyűlt felhasználói tapasztalatokat figyelembe véve, 2015. november 1-jén egy olyan új, korszerűsített szabvány (MSZ 15233:2015) jelent meg, amely a tervezők, a kivitelezők és a műszaki ellenőrök munkáját egyaránt segítve útmutatást ad a közfürdők építéséhez és átvételéhez.

tovább


Megjelent magyarul az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015
Egy igazi bestseller

Ezzel az alcímmel adtunk hírt a Szabványügyi Közlönyben hat évvel ezelőtt arról, hogy a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2009. január 1-jén magyar nyelven is megjelentette az előző év novemberében megjelent ISO 9001 negyedik kiadását, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) legnagyobb példányszámban eladott szabványát. Azóta elkészült az újabb kiadás is, amely jelentős változásokat tartalmaz. A változások most már magyarul is megismerhetők, mert az MSZT 2015. november 1-jén megjelentette az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények ötödik kiadását. A magyar változat most is két hónapon belül készült el, így a magyar kiadás az ISO-val és a CEN-nel egyezően 2015-ös évszámmal jelent meg.

tovább


Megjelent az Emelőgépek időszakos vizsgálata 1. részének legújabb változata

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. november 1-jén közzétette az MSZ 9721-1:2015 Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások című szabványt. A korszerűsített új változat tartalmazza az emelőgépek, illetve az egyéb berendezések emelést végző részeinek, valamint az emelőgépek állandó szerkezeti részét képező teherfelvevő eszközök és az oldható teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálatát.

tovább


Az intelligens városok teljesítményének mérése - Az ISO/TS 37151 műszaki előírás

Az „intelligens” jelzővel ellátott kifejezéseket egyre gyakrabban használjuk mindennapjaink során, s ez a minősítés a használati tárgyakon túl már a bonyolultabb rendszerek megnevezésének jelzőjévé is vált. Intelligens városnak (smart city) azt a gazdaságilag és infrastrukturálisan jól szervezett közösségi formát nevezhetjük, melynél olyan városfejlesztési koncepciók érvényesülnek, amelyek az élhetőbb, tudatosabb és jobb életminőséget kínáló városokra jellemzők. Ezek mérésére/értékelésére alkalmas módszereket tartalmaz a nemzetközi szabvány.

tovább


MSZ 2364/MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése/Kisfeszültségű villamos berendezések. Magyarázatos szabványgyűjtemény 8. korszerűsített változat és 8. pótlapok

A MSZ 2364 sorozat alkalmazásának megkönnyítésére az MSZT 2003-ban magyarázatos szabványgyűjteményt adott ki, amelynek 2015 novemberében megjelent a 8. pótlapokat tartalmazó kiegészítése, valamint a magyarázatos szabványgyűjtemény 8. korszerűsített változata.

tovább


2015-ben alakult új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

A 2015-ös év is igen aktív évnek bizonyult az európai és a nemzetközi szabványosításban, számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, amelyekkel hagyományosan nem foglalkozott a műszaki szabványosítás. Az Európai Bizottság konkrét törekvése, hogy a szolgáltatásoknak is minél nagyobb körét részévé tegye a hivatalos szabványosításnak.

tovább


Lezajlott a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. integrált irányítási rendszerének kiterjesztéses felügyeleti auditja

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Tanúsítási Titkársága már tavaly is tanúsította a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. MIR-KIR-MEBIR integrált vállalatirányítási rendszerét az úthasználati jogosultság értékesítése és ellenőrzése, valamint ügyfélszolgálat alkalmazási területen. Az idei felügyeleti audit sajátossága az volt, hogy az alkalmazási területhez tartozó tanúsított telephelyek száma hétszeresére nőtt, így a szervezet valamennyi ügyfélszolgálati irodája és ellenőrzési telephelye bevonásra került a tanúsított irányítási rendszerbe.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2014
(ISO Survey 2014)

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését az irányítási rendszerek 2014. évi tanúsítási adatairól. A felmérésben a legismertebb és a legszélesebb körben bevezetett irányításirendszer-szabványok szerepelnek.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a föld és talaj védelmével kapcsolatban

A talaj Magyarország legfontosabb, feltételesen megújuló/megújítható természeti erőforrása. Megújulása azonban nem megy végbe automatikusan, megtartásához és megőrzéséhez állandó tudatos tevékenység szükséges. Hazánkban a talaj, illetve a föld védelmét elsősorban a 2007. évi CXXIX. törvény szabályozza. A jogszabályi követelmények teljesítése segíti - a föld és talaj védelmét lehetővé téve - mérsékelni a rá vonatkozó negatív hatásokat. A témával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok gyűjteménye…

tovább


Sikeres, kihelyezett HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora képzés

2015. október 27–28-án sikeres, kihelyezett HACCP és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (HACCP, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN ISO 19011:2012) MSZT-képzésre került sor a Szarvasi Mozzarella Kft.-nél, Örménykúton.


Az MSZT továbbra is számos képzési lehetőséget kínál

Képzések:
Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM); Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA); Könnyebb lesz a rendszerek integrálása; Környezetirányítási szinten tartó képzés és KIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 14001:2015 szerinti változásokra; Minőségirányítási szinten tartó képzés és MIR belső auditorok és -megbízottak felkészítése az ISO 9001:2015 szerinti változásokra; Szabványügyintéző; Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA); Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V) (MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP); Energetikai auditor/auditorjelölt (ENA); Az irányítási rendszerekről másképp, kockázatalapú döntéshozatal; Kockázatfelmérési és -kezelési szakértő.

tovább


Tovább bővül az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2015. októberben az online szabványkönyvtárnak 22 új előfizetője volt, 57 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az online Szabványügyi Közlöny 2 és az online Szabványjegyzék esetében is 2 előfizetésre került sor.


Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre kiadvány

Továbbra is nagy az érdeklődés Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre című, június 23-a óta kapható kiadvány iránt.

tovább


Leiratkozás Feliratkozás Vélemény