[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Civil (nonprofit) szervezetek március 15-ei kötelezettsége a Ptk. alapjánKedves Kompár Krisztián!
 
Egyesület és alapítvány 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet. (Ezt a 2013. évi CLXXXVII. törvény mondja ki.)
 
Az Önök létesítő okirata megfelel a Ptk. (2013. évi V. törvény) előírásainak?
Egyesület esetében tartalmazza
1) a tag jogait és kötelezettségeit;
2) az egyesület szerveit és azok hatáskörét,
3) az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket;
4) a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának szabályait; és
5) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit?
 
Alapítvány esetében meghatározza
1) az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését;
2) az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait;
3) a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat,
4) a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait?
Rendelkezik
1) az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
2) gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
3) az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól;
4) az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
5) az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
6) az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona jogosultjának megnevezésről?
(Ez nem teljes körű felsorolás!)
 
A Ptk-ban szereplő előírások látszólag egyértelműek, de szerencsés azok közös értelmezése, gyakorlati tanácsok megosztása. A sok szabályhoz szerezhet ötletet.
Például, hogy mikor kell közgyűlést összehívni és mikor nem? Milyen esetben dönthet az elnökség és mikor nem?
Miről kell dönteni egy-egy vezetőségi ülésen, közgyűlésen?
Hogyan kell meghatározni a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységet?
 
A fenti kötelezettség elmulasztása az adószám felfüggesztését, vagy a szervezet törlését is eredményezheti.
 
A civil (nonprofit) szervezetek létesítő okiratának aktualizálása
címmel
 
február 29-én
10-14 óráig
 
a Volán Egyesülés Tanácstermében
(Bp., VI. Teréz krt. 38.  A Nyugati tér és az Oktogon között.)
(Folyamatos parkolási lehetőség a Dessewffy u. 36. szám alatt.)
 
Suller Krisztina
a Szám Magic Kft ügyvezetője
 
mindennapi tapasztalatai alapján nyújt segítséget a szükséges módosítások elvégzéséhez.
 
 
Aki már végrehajtotta a módosítást, annak is célszerű áttekintenie, hogy mindenben megfelel-e az elvárásnak és a működéséhez is kap tanácsokat az 1% fogadása szempontjából a felelősségi szabályok érvényesítése kapcsán.
Informálódhat a bejelentési kötelezettségekről, azoknak az új elektronikus rendszerben történő megoldásáról.
 
Várjuk a civil szervezetek vezetőit, ügyintézőit, a nekik könyvelő munkatársakat.
 
Hozzák magukkal a dokumentumaikat, hogy abba bejegyzést tudjanak tenni.
 
 
Arendezvényen való részvétel díja: 10 000 Ft + áfa, amely összeg egy szerény ellátást is magában foglal.
Készpénzzel a helyszínen fizethet.
 
 
Jelentkezzen(ek) a honlapunkon (www.metodika.hu) található jelentkezési lap kitöltött változatának megküldésével!
 
 
Egyéb programjaink

Hogyan alkalmazzuk az új közbeszerzési szabályokat?
dr Nagy-Fribiczer Gabriella és dr Kothencz Éva
március 1.
 
Új szabályok a költségvetési gazdálkodásban, számvitelben
Szamkó Józsefné
március 8.
 
Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése államháztartási szakon
Szamkó Józsefné és Koháriné dr Papp Edit
március 23-án és 24-én
Várjuk:
Erdei Péter
MailAD