[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ön is jogosult több pénzre. Így tudja...Title: BankerSecrets
???
Egy sokkol?? p??nz??gyi titok leleplez??se $$BackupURLStartTag$$ Nem l??tja a tartalmat? K??rem, kattintson ide! $$BackupURLEndTag$$

5 dolog, amir??l a bankok nem besz??lnek


Ez a cikk olyan titkot fed fel, ami mindenkinek seg??thet p??nzt keresni.


Tov??bb a cikkhez...


•  AZ iFOREX ??ltal k??n??lt term??kekhez ??s szolg??ltat??sokhoz val?? hozz??f??r??st ??? bele??rtve a p??nz??gyi eszk??z??ket is ??? Magyarorsz??gon az eBr??kerh??z Befektet??si Szolg??ltat?? Zrt. biztos??tja, melynek tev??kenys??g??t a P??nz??gyi Szervezetek ??llami Fel??gyelete a III/73.059/2000., illetve a III/73.059-4/2002. sz??m?? hat??rozat??val enged??lyezte ??s a Magyar Nemzeti Bank fel??gyeli.
•  A k??lf??ldi deviz??ban, vagy m??s p??nz??gyi piacokban rejl??, vesztes??ghez kapcsol??d?? kock??zatok sz??mottev??ek lehetnek.
•  A deviz??kkal, indexekkel, ??rukkal ??s Bin??ris Opci??kkal folytatott keresked??s nem minden befektet?? sz??m??ra megfelel??, mivel a deviz??k, piacok, vagy ??ruk ??rfolyamai a piaci felt??telekt??l f??gg??en ingadozhatnak. K??rj??k, hogy gondosan m??rlegelje, hogy az ilyen t??pus?? keresked??s megfelel??-e ??nnek ??s ennek sor??n vegyen figyelembe minden relev??ns k??r??lm??nyt, illetve szem??lyes p??nz??gyi forr??sait is. Csak olyan forr??sokkal kereskedjen/spekul??ljon, melyek elveszt??s??t megengedheti mag??nak. Tov??bbi inform??ci????rt k??rj??k, hogy olvassa el Kock??zatfelt??r?? Nyilatkozatunkat.
•  Az el??rhet?? t??ke??tt??tel magas foka a t??zsd??n k??v??li ??gyletek megk??t??se sor??n egyar??nt hathat az ??n jav??ra ??s ellen??re, illetve egyar??nt eredm??nyezhet nyeres??get ??s vesztes??get.
•  Kock??zatfelt??r?? Nyilatkozat.


Ezt a levelet az El Valor Kft. k??ldte a W3HOST Bt. r??sz??re. Az el??rhet??s??gi adatokat (info@xxxxxxxxx) a nyilv??nos c??gadatb??zisb??l vett??k ??t. Amennyiben a j??v??ben semmilyen rekl??m ??zenetet nem k??v??n fogadni c??g??nkt??l, k??rj??k kattintson ide! Ezen sz??nd??k??t jelezheti postac??m??nk??n vagy email c??m??nkre ??rt elektronikus lev??lben is. Postac??m??nk: 2112 Veresegyh??z, Szablya utca 25.
Adatkezel??si azonos??t??: El Valor Kft., NAIH-88620/2015
Adatkezel??ssel kapcsolatos k??rd??seit k??rj??k erre az email c??mre ??rja meg: smartleadinfo@xxxxxxxxx