[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

---Középvezetői továbbképzés // PÁLYÁZATI FELHÍVÁS // munkaköri képzés, továbbképzésTitle: ---Középvezetői továbbképzés // PÁLYÁZATI FELHÍVÁS // munkaköri képzés, továbbképzés
 


W3HOST Bt.

Kompár Krisztián

részére

 

 

Kedves Cégvezető!

 

 

Engedje meg, hogy meghívjam középvezetői munkakörben dolgozó munkatársait

középvezetőknek szóló,

gyakorlat-orientált képzési programunkra,

amelyet ezúttal pályázat formában hirdetünk meg.

 

A képzési program címe:

 

"Középvezetői továbbképzés”

(a középvezetői munkakört betöltő munkatársak vezetői készség és kompetencia-fejlesztése)

 

 

Mit tartalmaz a középvezetőknek szóló képzési program?

A program horizontális és vertikális síkon bővíti és rendszerezi a résztvevők eddigi tudásanyagát és megszerzett tapasztalatait.

 

Horizontális síkon a vezetői látókör szélesítése történik,

vertikális síkon vezetői készségfejlesztés folyik

(vezetői- és vezetési technikák, munkatársak motiválása,

a változások fogadásának és kezelésének lehetőségei,

önszervezés és időgazdálkodás, kommunikációs készségek fejlesztése, stb.)

 

A program ereje a rendszerben/rendszerezettségben van.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

A program részletes ismertetője:

 

A program 48 órás, 3x2 munkanapot vesz igénybe.

 

Részletesen:

 

(1) Tréningek:

- „Vezetői és vezetési technikák” (2 egész napos tréning)

- „Munkatársak motiválása” (2 egész napos tréning)

- „Változások menedzselése” (1 egész napos tréning)

- „Önszervezés és időgazdálkodás” (1 egész napos tréning)

 

(2) Előadások:

- „A személyes, vezetői sikertényezők”

- „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk”

 

(3) Elméleti tananyag:

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció és prezentációs technika

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Összefoglalva:

 

A program időtartama:

- Normál ütemben: 48 óra, 6 képzési nap, 2016. május 2. és 2016. május 24. között munkanapokon.

 

A résztvevők köre: Középvezetők, középvezetői utánpótlás.

 

Jelentkezési határidő: 2016. április 27. (szerda)

 

Az eredeti pályázati kiírás megtekinthető itt: http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item

 

Jelentkezni lehet:


Válasz e-mail-ben, a mellékelt pályázati kiírás 13. pontjának kitöltés utáni visszaküldésével (ez a legegyszerűbb).

 

Online: http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item

 

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap beszkennelt visszaküldésével.

 

 

Megjegyzés:

Céghez / szervezethez kihelyezett formában: Legalább 8 fő pályáztatása esetén a programot a cég/szervezet által meghatározott helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

A programot - előbbieken túl – a részletes pályázati kiírással is ajánljuk.

 

A pályázati kiírást és a pályázati jelentkezési lapot mellékeljük, a részvételi díjból 2016. április 27-ig történő jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk.

 

Információs telefonszám: 06(1)488-0247

 

 

 

A képzési programra várjuk Önöket.

 

 

Üdvözlettel:

Vaszari András

tanfolyamvezető

Európai Vezetőképző Akadémia

Európai Üzleti Iskola

Tel.: 06(1)3360-834

Fax: 06(1)3360-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Melléklet: Jelentkezési felhívás (PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, kedvezménnyel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati Felhívás  -  Jelentkezési Lap

 

1.) A program címe:

 

K ö z é p v e z e t ő i   t o v á b b k é p z é s

 

a középvezetői munkakört betöltő munkatársak vezetői készség és kompetencia-fejlesztése

 

 

2.) A program szervezői:

Európai Vezetőképző Akadémia

és az

Európai Üzleti Iskola

1539 Budapest, Pf.: 625.

Tel:  06(1)33-60-834; 06(1)488-0247     

Fax: 06(1)33-60-835

E-mail: office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.europaiuzletiiskola.hu

FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

 

 

 

3.) A képzési program célja:

A középvezetői feladatok ellátásához szükséges készségek és képességek fejlesztése max. 80 fő számára pályázati keretek között, kedvezményes részvételi díjjal. (Lásd alább a részletes program ismertetőt.)

 

 

4.) A pályázati jelentkezés beküldésének határideje:

2016. április 27. (szerda)

 

 

5.) A jelentkezés beküldésének lehetséges módjai:

Elektronikusan: az office@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail címre, a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap visszaküldésével.

 

Online: http://europaiuzletiiskola.hu/palyazat/kozepvezetoi-tanfolyam.php#menu-item

 

Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

Levélben: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a jelentkezési felhívás 13. pontja szerinti jelentkezési lap beküldésével.

 

 

6.) Részvételi korhatár:

Nincs.

 

 

7.) A program tartalma röviden:

A) Elméleti ismeretek

B) Gyakorlati ismeretek

C) Vizsga az elméleti ismeretekből

 

 

8.) A program részletesen:

 

A) Elméleti ismeretek (6 vizsgatárgy, a tananyagot az Európai Üzleti Iskola biztosítja. Az elméleti ismeretekhez 3 db rövid házi dolgozat elkészítése is hozzátartozik.)

   A 6 vizsgatárgy:

Feladatmenedzsment

A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése

Személyközi kommunikáció

Projektszervezés és időgazdálkodás

Csapatépítés

Vezetői stratégia alkotás

 

B) Gyakorlati ismeretek (3 alkalommal, 4 különböző, 1 illetve 2 egész napos, intenzív, gyakorlatorientált tréningprogram, összesen 6 egész nap.)

            A 4 tréning:

(1) • Vezetői és vezetési technikák (2 egész napos, intenzív tréning)

(2) • Munkatársak motiválása (2 egész napos, intenzív tréning)

(3) • Időgazdálkodás és önszervezés (1 egész napos, intenzív tréning)

(4) • Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és menedzselése (1 egész napos, intenzív tréning)

 

C) Vizsga az elméleti ismeretekből

 

 

9.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.

       Megnevezése: Vezetőképzés – Középvezetői továbbképzés

       A képzési program óraszáma: 48 óra

 

 

10.) A képzési program időtartama:

     Normál ütemben: 48 óra, 2016. május 2. – 2016. május 24. között

     Céghez / szervezethez kihelyezett formában:

                                                 48 óra, időpontok megbeszélés szerint

 

 

11.) A program lebonyolítása:

 

 

Program megnevezése

Időpont

(1)

Vezetői és vezetési technikák

(2 egész napos, intenzív tréning)

2016. Május 2-3.

(reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig mindkét napon.)

 

(2)

Munkatársak motiválása

(2 egész napos, intenzív tréning)

2016. Május 9-10.

(reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig mindkét napon.)

 

(3)

Időgazdálkodás és önszervezés 

(1 egész napos, intenzív tréning)

2016. Május 23.

(reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig)

 

(4)

Változásmenedzsment: a változások fogadása, kezelése és menedzselése

(1 egész napos, intenzív tréning)

 

2016. Május 24.

(reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig)

 

Vizsga

2016. Május 30..

 

Megjegyzés:

Céghez / szervezethez kihelyezett formában: Legalább 8 fő pályáztatása esetén a programot a cég/szervezet által meghatározott helyszínen és időpontokban tartjuk meg.

 

Megjegyzés2:

Az oktatást mindig munkanapokon tartjuk. Ha valaki valamelyik programon nem tud részt venni, konzultáció keretében az oktatási napok pótlásában a résztvevőt segítjük.

 

 

12.) A kedvezményes részvétel formája:

#A "Középvezetői tanfolyam" díja:              150.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Vezetői és vezetési technikák" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Munkatársak motiválása" c.

        2 egész napos, intenzív tréning díja:       120.000.- Ft/fő + Áfa

#Az "Időgazdálkodás és önszervezés" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.- Ft/fő + Áfa

#A "Változásmenedzsment:       

        a változások fogadása, kezelése és menedzselése" c.

        1 egész napos, intenzív tréning díja:       70.000.-Ft/fő +Áfa

       Összesen:                                           530.000.- Ft/fő + Áfa

Pályázati kedvezmény 80 fő számára:            -350.000.- Ft/fő

 

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg:          180.000.- Ft/fő + Áfa

 

Saját erő: 34 %, pályázati kedvezmény: 66 %.

 

 

13.) Jelentkezési űrlap (Cég + képzésre jelölt személy(ek))

 

A cég adatai:

Cég neve:

 

Székhelye:

 

Adószáma:

 

A kapcsolattartó személy adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím):

 

 KV-9.0

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)* adatai:

(* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési űrlapot sokszorosítani.)

A Résztvevő neve:

 

Jelenlegi beosztása:

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 

E-mail címe:

 

Telefonszáma:

 

A pályázatra jelölés indoka néhány mondatban:

 

* Több jelentkező esetén kérjük a jelentkezési lapot sokszorosítani.

 

 

14.) A pályázatok értékelése:

        Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

 

 

15.) Nyilatkozat a delegáló szervezet részéről:

15.1) A nyertes pályázó munkatársak képzésen való részvételét biztosítjuk.

15.2) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

15.3) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat.

15.4) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.

 

 

 

 

Dátum: 2015. év ___________ hó ___ nap

                                                                     __________________________

                                                                                      cégszerű aláírás

 

 

 További pályázati kiírások megtekinthetők itt:
                                                         
http://europaiuzletiiskola.hu/palyazati-felhivasok.php#menu-item


 

 

 

 

 

 

 

Leiratkozás

 

 

Ezt a hírlevelet az alábbi e-mail címre küldtük: info@xxxxxxxxx

 

 

(Leiratkozás esetén kérjük fenti e-mail cím bemásolását.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez a levél vírus, és rosszindulatú-kód mentes, mert az avast! Antivirus védelem aktív.