[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Miért hiányzik a középvezetői réteg?-hírlevélTitle: Miért hiányzik a középvezetői réteg?-hírlevél

 

hirlevelalap_hirlevel

                                                        


Gyakori probléma a KKV(kis-középvállalatok) szektorban, hogy a cégvezető ténylegesen vagy érzése szerint egy személyben irányítja a cég minden területét és azok folyamatait. Vezetési „stílusa" hasonlít egy a háló közepén ülő pókhoz, aki hálójának minden apró rezdülésére kiszalad, hogy kontrollálja az aktuális történéseket. Bár humoros a leírás, a mindennapok megélése, a fizikai és a lelki fáradtság állandósulása, valamint a túl korai testi betegségek kialakulása egyáltalán nem tekinthetőek mosolyt érdemlőnek.

Kisebb cégek esetében a jelenség magyarázható a cég fejlődéstörténetével is. Amikor a tulajdonos/cégvezető megalapította a céget, azt azért tette, hogy valamilyen piaci igényt kielégítsen saját szakmai tudását, tapasztalatát és munkáját kamatoztatva, várhatóan jobb anyagi megtérüléssel, mintha mindezt alkalmazottként tenné. Hamarosan szüksége lett (szerencsés esetben) további, főként szakmai segítségre. Később látta, hogy nem boldogul már az adminisztratív munkával, így erre is keresett egy megfelelő beosztottat. Ahogy azonban a szervezet növekedett, szükség lett volna vezetői segítségre is, hiszen a termelést és az adminisztrációt tervezni, irányítani, vezetni is kell, ami nem elvárható egyetlen embertől. Ennek kezelése azonban sok esetben elmaradt vagy sikertelen volt, egyre jobban túlterhelve a „pókot". Ekkor a szervezet megállt a fejlődésben, pont azon a ponton, ahol a cégvezető személyes ereje, energiája, figyelme elfogyott. Kaptunk tehát egy saját magát kizsákmányoló vezetőt és egy a további fejlődésre képtelen céget.

Jó lenne azt mondani, hogy ez csak a kis cégek sajátossága és idővel kinövik, de találkoztunk már kétszáz fős céggel is, ahol a középvezetés teljes mértékben hiányzott, egy elgyötört tulajdonossal az élen. Amikor kivizsgáltuk a cég fejlődésének megtorpanását előidéző okokat, azt találtuk, hogy soha nem is volt olyan HR stratégiájuk, amely a vezetői struktúra kiépítését tűzte volna ki célul, illetve sosem volt tudatos szándékuk olyan munkatársakat felvenni, akik vezetővé válhattak volna az idők során.

De mi lehet az oka annak, hogy az első számú vezető nem épít maga alá tényleges vezetői struktúrát? Az okokat három fő kategóriába lehet sorolni:

a,

-mentális gátak:

-önbizalom hiány (félek, hogy kiderül, más jobban csinálja);

-túlzott önfontosság, nagy ego (csak az a jó, amit én csinálok meg);

-annak a képességnek a hiánya, hogy meglássuk másokban az értéket és a képességeket (senki sem jó erre a feladatra);

-a sikerről alkotott hamis elképzelés (az a siker, ha én jutok előbbre, nem az, ha más is)

-bizalomhiány (ha megismerik a folyamatokat és a céget, elmennek és a versenytársaimmá válnak)

b,

- időhiány:

-mivel minden folyamatba belevonódik a vezető, szervezetépítésre nincs már idő

-mivel a vezető túlságosan lefárad az operatív munka során, lazításként egy újabb vállalkozást indít, hátha ott minden más lesz

-ennyi munka után muszáj a családdal is lenni, már nincs idő a szervezésre

c,

-képzés hiánya:

-a vezető sohasem tanulta a vezetést és a szervezést, tapasztalataira hagyatkozik, amelyek viszont „csak" az operatív részből származnak

-nem tudja a vezető, hogy hogyan kezdjen bele a struktúra kiépítésébe

-nem tudja, hogy hogyan találjon vezetőket

-nem tudja, hogy hogyan képezzen vezetőket

-nem tudja, hogy tudását és tapasztalatait hogyan örökíthetné át

Ahhoz, hogy a cégvezető ténylegesen cégvezető lehessen egy sikeresen fejlődő szervezet élén, először is le kell küzdeni (amennyiben rendelkezik ilyennel) minden mentális gátját. Mérlegelnie kell, hogy ezek a gátak milyen károkat okoznak neki, a családjának és az egész cégnek, és igyekeznie kell háttérbe szorítani ezeket a fékeket.

Amikor ezek a lelki tényezők enyhülnek, gyakran varázslatos módon időnk is lesz a szervezetfejlesztésre. Ha mégsem, akkor célszerű részt venni egy időgazdálkodási tréningen.

Ha kezd időnk is lenni rá, akkor még ne fogjunk azonnal hozzá, hanem vegyünk részt a felszabadított időben cégvezetői képzésen. Nem várható el senkitől, hogy olyan munkát végezzen szakszerűen, amire nem lett kiképezve. Márpedig a cégvezetők döntő többsége sosem kapott vezetői képzést, így „orvosi diploma nélkül operál".

Az első cégvezetői lecke az lehetne, hogy míg a „pókok" követőket szerveznek maguk alá, addig a struktúrában gondolkodó vezetők maguk alá is vezetőket tesznek, de olyan vezetőket, akik szintén vezetőket keresnek beosztottnak.

Javaslom, hogy tanuljon többet erről a témáról, mert szó szerint cége élete múlik rajta. Várjuk szeretettel képzéseinken és ingyenes cégvezetői klubjainkon!

Nagy Géza
Cégdoktorok ügyvezető

Júniusi Cégvezető klub téma:Hogyan alakítja ki a cégvezető a középvezetői réteget? 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60557/2012.

Amennyiben nem kér több hírlevelet, kérjük kattintson a linkre. Leiratkozási szándékát jelezheti írásban az info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx emailen vagy a Company Doctors Kft. 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 41. postai címen is.Leiratkozás

CompanyDoctors