[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TERMÉKDÍJ - Fokozódó ellenőrzések, számviteli feladatok 

 

Közeledik a III. negyedéves termékdíj bevallás határideje! Egyre gyakrabbak az ellenőrzések!
Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a könyvelőknek, illetve termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik illetve a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket .

JÖJJÖN EL KONFERENCIÁNKRA, HALLGASSA MEG SZAKÉRTŐINK ELŐADÁSÁT A BEVALLÁSRÓL, ELLENŐRZÉSRŐL, SZÁMVITELI FELADATOKRÓL!

 

Környezetvédelmi termékdíj III. negyedéves bevallás, gyakorlat, számviteli feladatok

Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört. A délelőtt folyamán adószakértőnk, Kneitner Lea a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket mutatja be, míg a délután során termékdíj szakértőnk, Fekete Balázs gyakorlati megközelítésből beszél majd a termékdíj nyilvántartásról, a bevallásról és az ellenőrzésről.

Tervezett tematika:
9.00 – 12.30 Termékdíj számviteli vonatkozásai Kneitler Lea,  igazságügyi és okleveles adószakértő, Tilea Tanácsadó Kft.

 • A környezetvédelmi termékdíj bevallás és a könyvelésének az alapvető összefüggései, alapelvek,
 • Főkönyvi számlaszámok lehetséges alábontásai, önellenőrzések és későbbi adófizetések kezelése a számviteli rendszerben
 • A környezetvédelmi termékdíj a számviteli politika részeként történő bemutatása
 • A környezetvédelmi termékdíj köteles termékek köre és a lehetséges számviteli elszámolási lehetőségek, kötelezettségek, a bevallási kódok és a főkönyvi számlák összefüggései
 • A termékdíj-kötelezettséget meghatározó tevékenységek beazonosítása a könyvelés során, időbeli változások bemutatása
 • Termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, átvállalás, nyilatkozatok és a kapcsolódó számlázás, árbevétel könyvelésének kérdései
 • Készletre vétel a termékdíj tekintetében és a számvitel tekintetében, összehasonlítás
 • A tárgyi eszközök bekerülési értékének részeként nyilvántartásba vett környezetvédelmi termékdíj összegének szabályai
 • Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között történő kimutatása, anyagjellegű ráfordításként, illetve a ráfordítások között
 • Termékdíj alapjának és mértékének helyes meghatározása a számviteli nyilvántartással összhangban
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) – a termékdíj-fizetési kötelezettség alátámasztásául szolgáló nyilvántartások kialakításához, alátámasztásához szükséges szabályok bemutatása
 • A termékdíj bevallásához szükséges nyilvántartások és a számviteli nyilvántartások összeegyeztetése, főkönyv, analitika, bevallás egyezőségének biztosítása
 • A termékdíj befizetési kötelezettség teljesítése és a könyvelése
 • A termékdíj összegének és az adófolyószámlának az összeegyeztetése
 • Kiegészítő melléklet és a termékdíj összefüggései
 • a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket,
 • a veszélyes hulladékok tárgyévi alakulását,
 • a környezetvédelmi kötelezettségeket, az azzal kapcsolatos céltartalékot, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyévi költségeket.
 • Az üzleti jelentéssel való közvetett kapcsolatot jelenti a környezetvédelemmel kapcsolatos, mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események üzleti jelentésben való bemutatása
 • Hasznosítási kötelezettség és a kapcsolódó számviteli elszámolások
 • Általános problémák és hibák a környezetvédelmi termékdíj elszámolása kapcsán

13.30 – 17.00  Termékdíj a gyakorlatban: feladatok, aktualitások – Fekete Balázs, vezető termékdíj szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

 • Bevezetés: környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése
 • Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat?
 • Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi munka során a termékdíjjal kapcsolatban?
 • Termékbesorolás és termékazonosítás nehézségei
 • Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása gyakorlati példán keresztül
 • Termékdíj-megállapítási és nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok
 • Termékdíj-előleg: mi a teendő?
 • Számlán való feltüntetés bemutatása gyakorlati példákon keresztül
 • Nyilatkozat adási kötelezettség reklámhordozó papírok esetében. Mire figyeljünk?
 • Nyilatkozattételi lehetőségek és ezekre vonatkozó szabályok, nyilatkozat sablonok
 • Átvállalási szerződéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és tapasztalatok
 • Csomagolás termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül
 • Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül
 • Gyakorlati példa az új termékdíjköteles termékekre vonatkozóan (művirágok, vegyipari termékek, irodai papírok)
 • Termékdíj raktár a gyakorlatban
 • Termékdíj szabályzat a gyakorlatban

Időpont: 2016. október 04. (kedd) 9:00 - 17:00

Előadó: Kneitner Lea, Fekete Balázs

 

 

**********************

TOVÁBBI KIEMELT RENDEZVÉNYAJÁNLATUNK:  
 

EKÁER 2016. – Változások, jogszabály, gyakorlat
Augusztus 1-től életbe léptek az EKAER változások!

Előadónk elmondja, kit és milyen mértékben érintenek a változások, illetve foglalkozik majd az aktuális gyakorlati tapasztalatokkal, melyeket példákon keresztül mutat be a résztvevőknek.

A legfontosabb változások:
1. Se a többnek, se a kevesebbnek nem örül a NAV – aki többet jelent az EKAER-ben, mint amennyit valójában fuvaroztat, bírságra számíthat! Biztos ami biztos alapon igényelt EKAER szám esetén is büntethet a NAV
2. Hatósági zár megsértése esetén a járművezető is felelősségre vonható – Új a fuvarozó hatósági zárral kapcsolatos kötelezettsége. Ezzel kapcsolatban bírsággal sújtható lesz akár a fuvarozó, akár a járművezető.
3. Jármű visszatartás – a NAV a kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig, a fuvareszközt az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül is visszatarthatja.
4. Kisteherautókra is kell EKAER, ha sok árut visz – ha az autó össztömege (fuvarral együtt) túlhaladja a 3,5 tonnát, nem kockázatos áru esetén is szükség lesz EKAER bejelentésre

Az előadások másik fő témája a NAV ellenőrzések tapasztalatain alapuló gyakorlatban megvalósítható megoldások bemutatása és az EKÁER szabályozási rendszer elemeinek, aktualitásainak, tervezett változásainak ismertetése.

Időpont: 2016. szeptember 14. (szerda)   10:00 – 15:00

Részletek és jelentkezés>>

 

 

Az Ön e-mail címéről a Céginfo céginformációs adatbázis címlistájából szereztünk tudomást. Ezen címlista céges e-mail címeket tartalmaz, így Önt sem mint magánszemélyt kívánjuk megkeresni.

  .

Kérjük, amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni és szeretné lemondani a hírlevelet, akkor kattintson ide, és küldje el.