[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OKJ közbeszerzési referens képzés indul 2018.10 hóKedves Közbeszerző!

Államilag elismert, szakmát adó, OKJ közbeszerzési referens képzést indítunk 2018. 10. 03-tól  Budapesten

Óraszám: 304 óra

Csoport létszám: maximum 34 fő


Ne maradjon le! JELENTKEZZEN MOST !

FONTOS: A tananyagot az épp aktuális képzés adott órája előtt készítik el szakértő oktatóink, így mindig az aktuális és hatályos Kbt. alapján tanulnak hallgatónk.


Válasszon minket! Hogy miért?

 • Mert mi nem aprózzuk el!  – 10 hónapban oktatjuk le az új kbt. szerinti OKJ tematikát
 • Mert nálunk nincs távoktatás vagy otthon tanulás! – kizárólag személyes részvételben és a tantermi képzés hatékonyságában hiszünk
 • Mert a név magáért beszél! – oktatóink köre a közbeszerzési szakma legjava, gyakorlott előadók, akik mindennapokban is gyakorló szakértők a közbeszerzési munka területén

A közbeszerzési referens feladata, a szakképesítéssel rendelkező képes:

 • alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,
 • nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,
 • áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,
 • meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,
 • elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,
 • alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,
 • ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,
 • nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,
 • ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket,
 • felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe,
 • alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat,
 • alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,
 • felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni,
 • a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,
 • gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően,
 • nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

Tantárgyak:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga


Szakértő oktatóink:

 • Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella –  közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász
 • Dr. Kothencz Éva – közbeszerzési szakértő, társasági szakjogász
 • Dr. Marosi János LL.M. – közbeszerzési szakértő, korábban a Közbeszerzési Hatóság Jogi Főosztályának, illetve Nemzetközi és Oktatási Főosztályának jogi tanácsadója
 • Dr. Előházi Zsófia – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési és jogi szakértő, ONMERIT Tanácsadó Kft.
 • Dr. Süvöltős András – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, közbeszerzési jogász, a Procura Consulting Kft. ügyvezetője

A képzés időpontjai, helyszíne:

A képzés időtartama: 10 hónap (304 óra)
Kezdete: 2018. október 03.
Befejezése: 2019. július 03.
Vizsga:  2019. július

Az órák: hetente egy alkalom, minden szerdán 9:00-16:00

(kivéve karácsonyi szünet 2018. december 20 – január 2-ig és 2019. május 01. munkaszüneti nap)


A képzés helyszíne:

Budapest XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

(1131 Budapest, József Attila tér 4.)


A képzés teljes díja:

A tanfolyam ára: 185.000 Ft (áfa mentes) + vizsgadíj 50.000 Ft (áfa mentes)

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Első részlet | fizetési határideje 2018.09.20. | 35.000 Ft
Második részlet | fizetési határideje 2018.11.20. | 50.000 Ft
Harmadik részlet | fizetési határideje 2019.01.21. | 50.000 Ft
Negyedik részlet | fizetési határideje 2019.03.20. | 50.000 Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (2019. május)


JELENTKEZÉSÉT 2018.09. 20-ig VÁRJUK  !!! BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP: ITT


A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Érdeklődni írásban:  az alábbi e-mail címeken lehet: kepzes@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Érdeklődni telefonon:  az alábbi telefonszámokon lehet: 06-30-9288-695


 

Ezt a levelet azért kapja, mert Ön korábban regisztrált internetes oldalaink valamelyikén vagy érdeklődött szolgáltatásaink iránt, vagy a közhiteles cégnyilvántartásból (Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer) származik; abban a cím a cégnek az elektronikus elérhetőségeként van megjelölve. Ebből következően a cím nem minősül személyes adatnak (lásd a 2011. évi CXII. Tv. 3. §-ának 1. és 2. pontját), még abban az esetben sem, ha egyébként a cég tulajdonosának vagy képviselőjének a nevét (is) tartalmazza. Mivel továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében csak a természetes személyektől kell előzetes hozzájárulást kérni ahhoz, hogy őket valaki - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával - reklámmal közvetlenül megkeresse, a most kapott elektronikus levél nem minősülhet SPAM-nek. Leiratkozás